Lintjesregen in Kloosterzande

Lintjesregen in Kloosterzande

Op vrijdagochtend rond de klok van half 11 is onze voorzitter
onder de smoes van het winnen van een zwemabonnement
via het kinderparlement naar het dorpshuis ‘De Binnendeur’
gelokt.
Hier werd hij uiteraard verrast door de komst van de
Burgemeester, wethouder Van Damme en wethouder Totté en
anderen, maar ook het plotseling opduiken van familieleden
en vrienden.

Hieronder kunt u de speech van de burgemeester terug lezen.

Beste Robert,

Binnen de tenniswereld ben je geen onbekende. In 1977 was
je mede-oprichter van tennisclub Hontenisse en in de loop der
jaren heb je daar bijna alle bestuurlijke functies bekleed. Ook bij de Dow-tennisclub heb je je
als bestuurder ingespannen. Bij de KNLTB heb je gedurende bijna 4 decennia verschillende
functies uitgeoefend.

Vanwege gezondheidsredenen moest je met het werk voor de tennis stoppen. Maar dat
betekent niet dat je achter de geraniums bent gaan zitten. Integendeel!
Leefbaarheid is jouw credo. De leefbaarheid in en om Kloosterzande staat bij jou, als echte
Klooriaan, hoog in het vaandel.

In 2002, nog vòòr de herindeling, was je de mede-oprichter van de Dorpsraad Kloosterzande
en buitengebied.
Je werd voorzitter en dat ben je tot op de dag van vandaag nog steeds en ik mag wel zeggen,
met veel enthousiasme.
En met dat voortdurend enthousiasme weet je je ‘mede-vrijwilligers’ steeds weer te motiveren
om door te gaan.
Samenwerken is ook een aandachtspunt voor jou.
Dit komt tot uiting in je onophoudelijke inzet om alle wijk- en dorpsraden uit onze gemeente bij
elkaar te brengen en te houden.

Dit om van elkaars ervaringen te leren en samen initiatieven te nemen om zo een positieve
bijdrage te leveren aan de samenleving van dorp of wijk.

Dit geldt ook voor de onlangs gestarte samenwerking van alle dorpsraden in Zeeuws-
Vlaanderen.

Robert, bij bijna alle activiteiten die op Klooster plaatsvinden laat je, als het effe kan, je gezicht
zien en dat wordt door de mensen op prijs gesteld. Het is niet zo verwonderlijk dat de mensen
om je heen je inzet bewonderen en waarderen.

Het is wèl bijzonder dat zij de moeite hebben genomen om die waardering om te zetten in een
aanvraag voor een Koninklijke onderscheiding.

Met veel genoegen heb ik deze aanvraag naar de juiste instanties doorgeleid.
Het is mij dan ook een eer je te kunnen meedelen dat, bij Koninklijk besluit van 25 januari 2019,
nr. 2019000131, het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd je te benoemen tot Ridder in de
Orde van Oranje Nassau.

2020-03-30T09:49:46+01:00