Werken Cloosterstraat volledig voltooid

Werken Cloosterstraat volledig voltooid

Via de klankbordgroep voor de Cloosterstraat hebben we veel ideeën kunnen inbrengen.
De bewoners en de bedrijven hebben hun mening kunnen geven op de twee bijeenkomsten die we hielden in de zaal van Tommy’s.
Op vele puntten hebben we ‘onze zin’ gehad maar ook op vele punten is het anders gedaan dan dat wij dat wilden.
Door eigen initiatief van sommige bewoners, waarin wij niet gekend werden, zijn aanpassingen gedaan die we nu pas herkennen en terugzien.
Uiteraard is dit iedereen zijn democratisch recht maar is buitenom de adviezen van de dorpsraad gegaan.
Al met al kunnen we instemmen met de nieuwe Cloosterstraat die er mooi en veilig bij ligt. Een sieraad voor Kloosterzande en de gemeente Hulst.
Wij bedanken de gemeente Hulst voor de goede samenwerking.

2020-03-30T09:50:19+01:00