Dit moeten we samen doen!

Dit moeten we samen doen!

We maken moeilijke tijden door. Onze hele samenleving is overgenomen door iets wat we niet eens met het blote oog kunnen waarnemen. De overheid heeft strategieën uitgezet en past die voortdurend aan aan de recentste informatie en inzichten. Omdat we nu al het stadium bereikt hebben waarin ons dagelijkse leven sterk beïnvloed wordt, probeert men het niet nog méér te ontwrichten dan momenteel nodig en wenselijk is.

Het is moeilijk vechten tegen een onzichtbare vijand. Net daarom moeten we het samen doen. Net daarom moeten we erop kunnen vertrouwen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt.

Mensen hebben sociaal contact nodig en net daarin worden we op dit moment beperkt. Het kàn nu eenmaal niet anders. Als we ons niet aan de richtlijnen houden, vormen we een gevaar voor onszelf én voor de anderen.

Helaas krijgen we steeds meer berichten binnen over – vooral – jongeren, die zich niet storen aan het contactverbod. Ze klitten samen bij sportkooien, op sportvelden, pleinen, …

Aan diegenen die sportfaciliteiten onder hun beheer hebben, vraagt de gemeente deze te sluiten en in de gaten te houden of er nog samenscholingen zijn.

Aan de ouders wordt gevraagd hun kinderen binnen te houden en hen te overtuigen de isolatierichtlijnen strikt na te leven.

Aan de jongeren zelf vragen wij nadrukkelijk om zich verantwoordelijk te gedragen. We begrijpen ten volle welk een zware opdracht dit is. Jonge mensen kunnen moeilijk stilzitten, hebben meer dan wie ook nood aan contact met vrienden. Besef dat je die vrienden én jezelf blootstelt aan een reëel en ongrijpbaar gevaar door de maatregelen in de wind te slaan. Niemand kent beter dan jullie de middelen om met elkaar in contact te komen, zonder de veiligheid in het gedrang te brengen.

Het kan misschien stoer lijken om achteloos om te springen met deze crisissituatie. Maar het is nu niet het moment om stoer te doen. Grijp jullie kans om te tonen dat jullie je ook op een volwassen, verantwoordelijke manier kunnen gedragen.

Anders is er maar één alternatief: dat de politie moet optreden, met fikse boetes voor de overtreders als gevolg. En wat nog méér jammer zou zijn: een verscherping van de maatregelen, zodat in het geheel niemand nog naar buiten mag.

We moeten dit samen doen. We kùnnen dit samen doen. Hoe beter we ons aanpassen aan de omstandigheden, hoe sneller het leven zijn normale gang weer kan hervatten.

Wie informatie wil over de genomen maatregelen kan die nalezen op https://www.zeelandveilig.nl/meldingen/zeeuwse-maatregelen-coronavirus

Wie over de grens werkt of daar familie heeft, kan ook de Belgische maatregelen nalezen op https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/?fbclid=IwAR0Jwt3vk6AFsUF92Tq4P7coU-7lCdmQomtaN7fMrTMEQ-zK8NJWIPOarLQ

Zelf volgt de dorpsraad Kloosterzande de situatie en wordt dringende info ook verspreid via de website en – indien nodig – via extra edities van onze nieuwsbrief.

Pas goed op jezelf, zorg goed voor elkaar.

Maar doe het op een veilige afstand.

1,5m is niet het andere einde van de wereld.

 

2020-03-30T09:54:29+01:00