Voorverkoop zwembadabonnementen gestopt

Voorverkoop zwembadabonnementen gestopt

Afgelopen week is de voorverkoop zwemabonnementen van zwembad De Honte van start gegaan. In verband met de ontstane situatie met betrekking tot het coronavirus is besloten om de voorverkoop van de zwemabonnementen te stoppen.

De gemeente Hulst moet in het kader van het coronavirus de richtlijnen volgen die het RIVM oplegt. Dit betekent dat alle sportaccommodaties, inclusief zwembaden gesloten blijven voor onbepaalde tijd.
Hierdoor is het – naar alle waarschijnlijkheid – niet mogelijk om zwembad De Honte te openen op de voorziene datum, maandag 27 april 2020. Het is nog niet duidelijk wanneer het zwembad eventueel wel haar deuren weer zal openen.

Al een abonnement gekocht?
Degenen die al een zwemabonnement hebben aangevraagd en betaald, dienen contact op te nemen met de gemeente Hulst via tel. 14 0114. Wanneer het abonnementsnummer en rekeningnummer worden doorgegeven, wordt het betaalde bedrag teruggestort. Het abonnement komt daarmee te vervallen.

Zodra er duidelijkheid is over de opening van het zwemseizoen en eventuele voorverkoop van zwembadabonnementen wordt daarover gecommuniceerd.

2020-03-30T09:55:59+01:00