Werkzaamheden vijver Churchillhof Kloosterzande

Werkzaamheden vijver Churchillhof Kloosterzande

Diverse sloten en vijvers in de gemeente Hulst moeten worden gebaggerd. Dat geldt ook voor de
vijver aan het Churchillhof in Kloosterzande. De werkzaamheden aan deze vijver starten op
dinsdag 31 maart 2020. Naar verwachting duren deze tot medio april 2020.

De vijver wordt voorzien van nieuwe beschoeiing. Beschoeiing is de houten rand aan de oever
van de vijver, die er voor zorgt dat de waterkant stabiel is. Eerst wordt de beplanting rondom de
vijver verwijderd. Daarna worden de baggerwerken uitgevoerd.

De werken worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente Hulst en Waterschap
Scheldestromen.

Persbericht gemeente Hulst

2020-03-30T09:52:41+01:00