VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES HULST – JUNI 2020

VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES HULST – JUNI 2020

Op donderdag 9 juli 2020 staat de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad van Hulst
gepland. Hoe deze vergadering zal plaatsvinden, moet nog worden bepaald. Wel is al duidelijk
dat deze raadsvergadering – zoals gebruikelijk – wordt voorbereid in de raadscommissies.

Deze commissies vergaderen op de volgende dagen:

Dinsdag 23 juni 2020 Raadscommissie Ruimte
Woensdag 24 juni 2020 Raadscommissie Samenleving
Donderdag 25 juni 2020 Raadscommissie Middelen

Er is dit keer géén vergadering van de Raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken.
De bovengenoemde vergaderingen vinden allen plaats in de raadzaal van het stadhuis te Hulst.
De vergaderingen beginnen om 19.30 uur. In verband met de coronamaatregelen vinden deze
vier vergaderingen plaats zonder publiek. De vergaderingen zijn wel live te beluisteren via
www.gemeentehulst.nl.

Aan de hand van het resultaat van de beraadslagingen tijdens de vergaderingen van de
raadscommissies, stelt het presidium de voorlopige agenda van de raadsvergadering van
donderdag 9 juli 2020 op. De vergadering van het presidium vindt plaats op woensdag 1 juli 2020.
De vergaderstukken zijn – in deze coronatijd – enkel online te raadplegen op
www.gemeentehulst.nl.

Voor meer informatie over deze vergaderingen of voor het gebruik maken van het spreekrecht
tijdens één van de raadscommissies, kan men zich melden bij de raadsgriffier, D. Van Bunder,
via tel. 14 0114 of via gemeenteraad@gemeentehulst.nl.

2020-06-14T12:12:40+01:00