GEEN ILLEGALE FUIVEN!

GEEN ILLEGALE FUIVEN!

In de Zeeuwse coronanoodverordening is een extra artikel opgenomen om (beginnende) illegale samenkomsten te voorkomen. Politie en handhavers kunnen met deze regel ingrijpen wanneer zij iemand treffen die geluidsapparatuur bij zich heeft met de bedoeling om dit te gebruiken bij bijvoorbeeld een illegaal feest. Wanneer er situaties zijn waarbij sprake is van besmettingsrisico’s door grotere groepsvorming of als daar kans op is, kan op basis van dit artikel eerder worden gehandhaafd.
In Zeeland en op andere plekken in Nederland zijn enkele situaties geweest waarbij sprake was van (beginnende) illegale feesten, bijvoorbeeld op het strand. We willen risico’s op coronabesmettingen zoveel als mogelijk voorkomen en daarom dit soort illegale samenkomsten en feesten snel kunnen beëindigen. Uit voorzorg wordt daarom dit artikel aan de noodverordening toegevoegd. Dit betekent niet dat er een totaalverbod is op het bij je hebben van audioapparatuur.
Op onze website is de nieuwe noodverordening in z’n geheel beschikbaar.
2020-08-14T18:00:22+01:00