WERKZAAMHEDEN KLOOSTERZANDE

WERKZAAMHEDEN KLOOSTERZANDE

Gemeente Hulst laat een groot deel van de riolering in Kloosterzande vervangen. In de
betreffende straten komt een gescheiden rioolstelsel. Dat betekent dat afvalwater en
regenwaterriool apart worden afgevoerd. Bedoeling is om zoveel als mogelijk het water van
wegen, trottoirs en daken in dat regenwaterriool terecht te laten komen. Al deze
werkzaamheden zijn opgedeeld in vier deelgebieden. Het eerste deelgebied in de omgeving van
de Emmastraat – Willem Alexanderstraat en Beatrixstraat is reeds afgerond.

In de loop van 2021 start de gemeente Hulst met de rioolwerkzaamheden in deelgebied twee.
Deelgebied twee bestaat uit de volgende straten: Marijkeplein, gedeelte even nummers,
Tulpstraat, Margrietstraat, J.F. Kennedysingel, vanaf Tulpstraat tot Pastoor Smuldersstraat,
Pastoor Smuldersstraat vanaf J.F. Kennedysingel tot Groenendijk, Pastoor Versterplein,
Antoniusstraat en Kerklaan.

Fasegewijs
Voordat daadwerkelijk met de rioolwerkzaamheden wordt gestart worden eerst ter plaatse de
kabels en leidingen vernieuwd. DNWG heeft deelgebied twee opgesplitst in vier fasen te weten:
Fase 1 = J.F. Kennedysingel, vanaf Tulpstraat tot Pastoor Smuldersstraat (reeds gestart)
Fase 2 = Pastoor Versterplein, Kerklaan en Antoniusstraat.
Fase 3 = Tulpstraat.
Fase 4 = Margrietstraat en Marijkeplein, gedeelte even nummers.

Wegafsluitingen
In verband met de werkzaamheden wordt op maandag 5 oktober 2020 de Groenendijk te
Kloosterzande ter hoogte van huisnummer 55 afgesloten voor het doorgaande verkeer. Ter
plaatse moeten de kabels en leidingen oversteken vanuit de Pastoor Smuldersstraat richting
Pastoor Versterplein.
Naar verwachting is dit afgerond omstreeks vrijdag 9 oktober 2020. Tijdens deze werkzaamheden
is het kruispunt Groenendijk / Pastoor Smuldersstraat / Pastoor Versterplein bereikbaar vanaf de
Cloosterstraat.Aansluitend op deze werkzaamheden gaat fase twee van start. Dit betreft Pastoor Versterplein,
Kerklaan en Antoniusstraat. Deze werkzaamheden starten omstreeks dinsdag 13 oktober 2020 en
worden eind december 2020 afgerond.

Planning
Het streven is om de kabels en leidingwerken in het voorjaar van 2021 af te ronden. Uiteraard
kunnen de weersomstandigheden een rol spelen.

2020-09-29T13:16:57+01:00