HULST INVESTEERT IN WEGEN

HULST INVESTEERT IN WEGEN

Ook de komende jaren gaat de gemeente Hulst weer investeren in het verbeteren en vernieuwen
van bepaalde wegen. Op de planning voor de jaren 2021 tot en met 2024 staan werken in Hulst,
Kapellebrug, Kloosterzande, Vogelwaarde, Nieuw Namen en Ossenisse. Een aanzienlijk deel van
deze werken hangt samen met onderhoud aan de riolering ter plaatse.

In 2021 wordt in de Hulster binnenstad op de Houtmarkt, in de Kleine Bagijnestraat en omgeving
de riolering vervangen, waarna de straten worden heringericht. Daarnaast wordt in Hulst de
kruising Van der Maelstedeweg / Absdaalseweg onder handen genomen. Die krijgt een volledige
andere indeling en gezicht. De Provincie Zeeland gaat in 2021 aan de slag met de reconstructie
van de N290 in Kapellebrug. De gemeente Hulst draagt daaraan bij. Ook zal de gemeente op dat
moment ter plaatse de riolering vervangen. In Kloosterzande wordt ook in 2021 in straten de
riolering vervangen, waarna de straten worden heringericht. Het gaat om de Irenestraat en de
Pastoor Smuldersstraat. In 2021 wordt in Vogelwaarde gewerkt aan de riolering in het
Kerkhofpad. De straat krijgt daarna een nieuwe bestrating. Tenslotte gaat in 2021 ook de schop
in de grond in Nieuw Namen. Daar wordt de riolering vervangen in de Smetstraat, de
Reynaertstraat en de Tybaertstraat. Ook deze straten worden nadien voorzien van nieuwe
bestrating.

Het volgende jaar – 2022 – is de reconstructie van het Havenfort en de Gentsestraat in Hulst
voorzien. Daarnaast zijn in de wijk Nieuw Hulst werken aan de riolering gepland. Het gaat om
alle straten ten zuiden van de Trumanlaan en de Poorterslaan. Deze worden aansluitend bestraat
met nieuwe materialen. Daarnaast wordt in 2022 de Glacisweg in Hulst onder handen genomen.
Tenslotte staan ook dit jaar werkzaamheden aan de riolering in Vogelwaarde gepland. Dat is
voorzien in de Populierenstraat en de omgeving van het sportpark. Na de rioolwerken krijgt de
straat nieuw bestratingsmateriaal.

In 2023 wordt in Hulst de Absdaalseweg voorzien van een nieuwe riolering en vervolgens
heringericht.

Tenslotte staan voor 2024 al twee werken op de planning. Dat is enerzijds de reconstructie van
de Steenstraat in de binnenstad van Hulst. Anderzijds zijn riool- en herinrichtingswerken aan de
Lageweg in Ossenisse voorzien.

De raadscommissie Ruimte buigt zich op dinsdag 1 december 2020 over het voorstel van het
Meerjareninvesteringsplan Wegen 2021-2024. Voorgesteld wordt om voor het jaar 2021 een
bedrag van ruim 1,8 miljoen euro beschikbaar te stellen.

2020-11-21T12:50:49+01:00