LAATSTE RAADSCOMMISSIEVERGADERINGEN 2020 DIGITAAL

LAATSTE RAADSCOMMISSIEVERGADERINGEN 2020 DIGITAAL

Op donderdag 17 december 2020 staat de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad van
Hulst gepland. Deze raadsvergadering wordt – zoals gebruikelijk – voorbereid in de
raadscommissies.

Deze commissies vergaderen op de volgende dagen:

Maandag 30 november 2020 Raadscommissie ABZ
Dinsdag 1 december 2020 Raadscommissie Ruimte
Woensdag 2 december 2020 Raadscommissie Samenleving
Donderdag 3 december 2020 Raadscommissie Middelen

In verband met de coronamaatregelen is besloten om de bovengenoemde vergaderingen digitaal
te laten plaatsvinden. De vergadering is live te beluisteren en te bekijken via
www.gemeentehulst.nl. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur.

Aan de hand van het resultaat van de beraadslagingen tijdens de vergaderingen van de
raadscommissies, stelt het presidium de voorlopige agenda van de raadsvergadering van
donderdag 17 december 2020 op. De vergadering van het presidium vindt plaats op woensdag 9
december 2020.

De vergaderstukken zijn – in deze coronatijd – enkel online te raadplegen op
www.gemeentehulst.nl.

Voor meer informatie over deze vergaderingen of voor het gebruik maken van het spreekrecht
tijdens één van de raadscommissies, kan men zich melden bij de raadsgriffier, D. Van Bunder,
via tel. 14 0114 of via gemeenteraad@gemeentehulst.nl.

2020-11-21T12:48:29+01:00