BEVOLKINGSOPBOUW GEMEENTE HULST

BEVOLKINGSOPBOUW GEMEENTE HULST

De definitieve bevolkingsgegevens over het jaar 2020 zijn beschikbaar. Het definitieve aantal
inwoners van de gemeente Hulst is per 1 januari 2021 vastgesteld op 27.576. Hiervan hadden
13.782 inwoners het mannelijke geslacht en 13.794 inwoners het vrouwelijke. Ten opzichte van 1
januari 2020 is het totaal aantal inwoners van de gemeente Hulst met 19 gestegen.
In 2020 zijn er in de gemeente Hulst 204 pasgeborenen geregistreerd: 110 jongetjes en 94
meisjes. Er zijn in 2020 in onze gemeente veel meer mensen overleden dan geboren. In totaal
overleden namelijk 315 inwoners; 163 mannen en 152 vrouwen.
In de leeftijdscategorie van 95-99 had de gemeente Hulst op 1 januari 2021 58 inwoners,
waarvan 14 heren en 44 dames. In de leeftijdscategorie van 100-104 had de gemeente Hulst op 1
januari 2021 5 inwoners, waarvan 2 heren en 3 dames. Van het totale inwonersaantal was op 1
januari 2021 16,21 % jonger dan 18 jaar en 25,58 % was 65 jaar en ouder.
Het aantal inwoners met de Belgische nationaliteit is in onze gemeente altijd hoog geweest en is
dat nu nog. Op 1 januari 2021 telde onze gemeente 2.982 inwoners met de Belgische
nationaliteit. Een jaar geleden waren er dat 2.854. Een toename van 128!

2021-01-17T16:55:05+01:00