TIJDELIJKE VERVANGING WETHOUDER HAGEMAN

TIJDELIJKE VERVANGING WETHOUDER HAGEMAN

De fractie van Algemeen Belang Groot Hulst (ABGH) heeft – namens wethouder Jean-Paul
Hageman – het college gevraagd om de wethouder ziekteverlof te verlenen voor een periode van
16 weken. Wethouder Hageman is – net als de overige wethouders in de gemeente Hulst – in
oktober 2020 besmet door het Coronavirus. Het herstel verloopt momenteel onvoldoende.
Hierdoor dreigt een chronische vermoeidheid. Wethouder Hageman heeft het medisch advies
gekregen rust te nemen en te revalideren.

Het college heeft het verzoek van de fractie ABGH in behandeling genomen. Vanwege de relatief
kortdurende periode (16 weken) en de uiteenlopende portefeuille van de heer Hageman heeft
het college er voor gekozen om de vervanging intern te regelen. Dat betekent dat de taken uit
de portefeuille over de aanwezige collegeleden worden verdeeld. Het college is er van overtuigd
dat de taken kunnen worden uitgevoerd door vooraf prioriteiten te stellen voor de periode van
16 weken.

De wethouders Depauw en Ruissen zullen voltijds gaan werken en wethouder Van Damme gaat
4/5 werken. Wethouder Totté en burgemeester Mulder nemen een aantal extra taken op zich
naast hun bestaande takenpakket.

Vanuit collegiaal bestuur hoopt het college dat ook de komende periode met voortvarendheid
kan blijven worden gewerkt aan de verdere uitvoering van het coalitieprogramma ‘De kracht van
Samen’.

Het college wenst wethouder Hageman een spoedig herstel toe.

2021-01-21T13:31:02+01:00