HERINRICHTING VAN DE KRUISPOLDER

HERINRICHTING VAN DE KRUISPOLDER

Nog een webinar waarvan de inhoud een aantal mensen kan interesseren ging over de aanstaande herinrichting van de Kruispolder en omgeving.  Ook hiervan kan u bekijken wat daar verteld is op volgende link:  Project Kruispolder

Wij ontvingen ook volgende mededeling:

Beste,

Ik informeer u graag over een belangrijke stap om te komen tot realisatie van de herinrichting van de Kruispolder. Het ontwerp-bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeente en het ontwerp-projectplan door het waterschap. Deze plannen liggen nu ter inzage van 21 januari tot en met 3 maart.

Via onze website kunt u de documenten direct downloaden: https://scheldestromen.nl/kruispolder

De gesprekken over kavelruil en –inrichting gaan ondertussen door rekening houdend met de coronamaatregelen. De verdere planning is als volgt:

januari – 4 maart:         concept plannen ter inzage (6 weken)

april 2021:                    definitieve plannen vaststellen door waterschap en gemeente   

zomer 2021:                 goedkeuring van de plannen door de provincie                       

zomer 2021:                 uitvoeringsontwerp gereed

begin 2022:                  aanbesteding van het werk                                                             

halverwege 2022:         start werkzaamheden, ongeveer 2 jaar

Mocht u tussentijds vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op met mij op.

Ik verwacht dat we in de zomer als het uitvoeringsontwerp gereed is, weer met nieuwe informatie bij u komen.

 

Met vriendelijke groet,

Korine Hengst

Omgevingsmanager

2021-02-01T14:16:06+01:00