RIVM-ONDERZOEK PERKPOLDER

RIVM-ONDERZOEK PERKPOLDER

Op maandagavond 10 mei ll. werd door RIVM een online vergadering belegd in verband met het op handen zijnde onderzoek naar mogelijk gevaar voor de volksgezondheid door het materiaal en de werkwijze die gebruikt werden bij de aanleg van de dijk aan Perkpolder. Tijdens deze vergadering hebben wij toch een paar keer onze wenkbrauwen gefronst. Enerzijds omdat er blijkbaar zaken niet doorgespeeld zijn aan de dorpsraad i.v.m. het moestuinonderzoek, anderzijds omdat we het gevoel hadden (en met ons de meerderheid van de deelnemers) dat men hier de kar vóór het paard gespannen heeft. Omdat er aan het eind van de vergadering naar onze mening nog steeds geen duidelijke lijst van vragen was, hebben we die zelf opgesteld en er een paar bedenkingen aan toegevoegd.

Als gevolg hiervan heeft de dorpsraad volgend schrijven gericht aan RIVM:

 

Betreft: onderzoek verontreiniging TGG in Perkpolder en mogelijk gevaar voor de volksgezondheid

Dag Ellen,

Naar aanleiding van de online vergadering eergisteravond, hebben wij als dorpsraad Kloosterzande de volgende opmerkingen en vragen nog eens opgelijst:

 • De dorpsraad van Kloosterzande was niet op de hoogte van het geplande moestuinonderzoek, laat staan dat wij ons bewust zijn van enige betrokkenheid bij de toewijzing van staalname aan bewoners. Wiens taak het was de betrokken dorpsraden (Kloosterzande en Walsoorden) te contacteren weten wij niet, maar het is in ons geval alleszins niet gebeurd.
 • Uit het rapport van Deltares hebben wij volgende stoffen onthouden als voornaamste verontreinigingen: molybdeen, arseen, lood, chroom (en vliegas). Deze lijst beschouwen wij niet als limiterend. Genoemde elementen zijn vermoedelijk aanwezig in de vorm van zouten, anders kunnen ze niet uitlogen.
  – Welke zouten?
  – In welke mate worden die opgenomen door gewassen en vooral: door het menselijk lichaam?
  – In welke mate zijn zij cumulatief en hoe lang blijven zij in (welke delen van) het lichaam?
  – In welke mate zijn zij gekend als zijnde carcinogeen, teratogeen, mutageen?
 • Het volstaat ter plaatse de begroeiïng (of het nagenoeg ontbreken ervan) op de dijk te bekijken, om te zien dat é.e.a. niet normaal is. Op bepaalde stukken is amper plantengroei aanwezig, hooguit algen en wat mossen. De aflijning van die stukken is kunstmatig: de grens met de normale dijkgrassen/planten is een strakke lijn, zoals die ontstaat als men bovenop een laatste laag grond aanbrengt.
 • Het is bevreemdend dat RIVM, dat door Rijkswaterstaat als expertise-organisatie belast is met een onderzoek naar gevaar voor de volksgezondheid, aan de burgers vraagt wat onderzocht moet worden en hoe. Het is weinig verwonderlijk dat dit, mede door een voorheen gebrekkige communicatie, weinig vertrouwen opwekt bij de bewoners.

Voor Dorpsraad Kloosterzande,

Chris Van Hoecke,

Secretaris.

2021-05-28T05:54:57+01:00