EXTRA VERGADERING GEMEENTERAAD

EXTRA VERGADERING GEMEENTERAAD

Op maandag 31 mei 2021 komt de gemeenteraad van Hulst bijeen voor een extra vergadering. Zij bespreken tijdens deze vergadering het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Hulst om in te stemmen met de bestuurlijke fusie tussen Intervence en Jeugdbescherming West.

Meer informatie: https://www.gemeentehulst.nl/…/Raad_Hulst_vergadert…

— bij Gemeente Hulst.
2021-05-28T05:44:46+01:00