PLAN VOOR GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN

PLAN VOOR GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN

De gemeente Hulst heeft een toekomstplan gemaakt voor de gemeentelijke begraafplaatsen. Dit
is gebeurd om een goed inzicht te krijgen in de benodigde acties voor deze begraafplaatsen en
de kosten. In het plan staan de huidige situatie op de begraafplaatsen én de verwachte
toekomstige ontwikkelingen. Het doel is te komen tot duurzame begraafplaatsen. Het plan wordt
besproken in de raadscommissie Ruimte van dinsdag 29 juni 2021.

Aantal begraafplaatsen
In de gemeente Hulst zijn vijftien begraafplaatsen. Vier daarvan zijn in eigendom en beheer van
de gemeente Hulst. Dat zijn de begraafplaatsen aan de Van der Maelstedeweg in Hulst, de
Zoutestraat in Hulst, de Dorpsstraat in Graauw en de Hulsterweg in Kloosterzande. De overige elf
zijn kerkelijke begraafsplaatsen. Die heeft de parochie H. Maria Sterre der Zee onder haar
hoede.

Trends en ontwikkelingen
Bij het maken van het plan voor de gemeentelijke begraafplaatsen is rekening gehouden met
diverse dingen. Zo is gekeken naar de huidige en nieuwe trends op het gebied van begraven en
cremeren. Op de begraafplaatsen zijn er – naast reguliere graven – onder andere ook
strooivelden, urnengraven en muren voor urnen. Ook is de beschikbare en benodigde capaciteit
op een rijtje gezet. Om een goed beeld te krijgen zijn gesprekken gevoerd met onder andere de
in de regio actieve begrafenisondernemers.

Voorgestelde acties
Voor drie van de gemeentelijke begraafplaatsen zijn in het plan acties voorgesteld.

Begraafplaats Van der Maelstedeweg in Hulst
– Kosten grafkelders aanpassen; deze zijn duurder dan een gewoon zandgraf
– Aanschaf grafzoeker; een grafische kaart via smartphone, website of informatiezuil.
– Uitbreiden muren voor urnen en urnengraven.
– Aanschaf rollator en rolstoel
– Aanpassen hoogte grafstenen
– Afschaffen algemene graven

Begraafplaats Dorpsstraat in Graauw
– vervangen van de coniferenhaag
– uitbreiden muren voor urnen
– verwijderen omgevallen grafmonumenten

Begraafplaats Hulsterweg in Kloosterzande
– vernieuwen zijpaden van het oude gedeelte van de begraafplaats

Voor deze begraafplaats aan de Zoutestraat in Hulst is een apart plan beschikbaar. Er zijn geen
aanvullende maatregelen nodig.

Vervolg
Op basis van het plan wordt een nieuwe beheersverordening voor de begraafplaatsen gemaakt
met daarbij ook een nieuwe tarieventabel. Bedoeling is die in het najaar aan de gemeenteraad
voor te leggen.

2021-05-31T14:13:58+01:00