EXTRA KOSTEN BODEMSANERING HOF TE ZANDEPLEIN

EXTRA KOSTEN BODEMSANERING HOF TE ZANDEPLEIN

Op het Hof te Zandeplein in Kloosterzande is een bodemsanering nodig. De verontreiniging is
groter gebleken dan voorzien. Daarvoor is extra geld nodig. De gemeenteraad wordt gevraagd dit
geld beschikbaar te stellen.

Nieuwe invulling van het plein
Het Hof te Zandeplein in Kloosterzande is de entree van het dorp. Dat plein verdient een
facelift. Dat vond het gemeentebestuur. Daarom is begonnen met de herstructurering van het
plein. Bedoeling is dat het een nieuwe invulling krijgt. De herontwikkeling gaat in twee stappen.
De eerste fase is de voormalige locatie van Weemaes Machinebouw & Mechanisatie en drie nabij
gelegen woningen. De tweede fase is de locatie van de brandweerkazerne en de
gemeentewerkplaats.
In de eerste fase gaat Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 23 woningen realiseren. Ook komt er een
bouwkavel aan de President Rooseveltweg. Over de invulling van de tweede fase moeten nog
besluiten worden genomen.

Bodemverontreiniging
In 2018 kocht de gemeente de bedrijfslocatie en drie woningen op het plein (fase 1). Het bedrijf
Weemaes Machinebouw & Mechanisatie verhuisde naar een nieuw bedrijfspand op het
bedrijventerrein in Kloosterzande. De aangekochte gebouwen op het Hof te Zandeplein zijn in
het voorjaar 2020 gesloopt. Bij de aankoop van de panden was bekend dat ter plaatse de bodem
was verontreinigd. Dat was veroorzaakt door het tankstation dat er vroeger was gevestigd. Ook
was bekend dat er in de verharding van het bedrijfsterrein asbest zat. Tijdens de sloopwerken
kwam aan het licht dat onder de vloer van de bedrijfsgebouwen twee olieputten en asbest
zitten. De bodemverontreiniging is ter plaatse dus groter dan bekend was. Ook vraagt deze nu
een meer dringende actie. Door dit alles is de bodemsanering duurder dan voorzien. Er is extra
geld nodig.

Extra kosten
De totale kosten van de bodemsanering zijn geraamd op 894.000 euro. Het reeds beschikbare
bedrag is onvoldoende. Verwacht wordt dat voor de sanering mogelijk een subsidie van de
Stichting Bodembeheer Nederland kan worden gekregen. Deze subsidie komt echter achteraf.
Daarom wordt de gemeenteraad gevraagd om nu het bedrag van 655.000 euro extra beschikbaar
te stellen.

De raadscommissie Ruimte buigt zich in haar vergadering van 29 juni 2021 in eerste instantie
over dit voorstel.

2021-06-24T11:41:20+01:00