START AANLEG VERKEERSDREMPELS KOMGRENZEN NOORDSTRAAT

START AANLEG VERKEERSDREMPELS KOMGRENZEN NOORDSTRAAT

In de Noordstraat gaan we verkeersdrempels aanbrengen op de komgrenzen. Dit wordt gedaan
om de verkeersveiligheid te vergroten.

Planning
De werkzaamheden starten op vrijdag 8 oktober 2021. De verkeersdrempels worden die dag
aangelegd. Op maandag 11 oktober 2021 worden de doorgroeistenen in de berm bij beide
drempels aangebracht.
De weersomstandigheden spelen een rol bij de werkzaamheden.

Overlast en bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid met verkeersborden en
verkeersregelaars. Het gedeelte van de Noordstraat binnen de bebouwde kom is altijd bereikbaar
langs één zijde.

2021-10-05T09:58:09+01:00