ZOUTEDIJK KLOOSTERZANDE AFGESLOTEN

ZOUTEDIJK KLOOSTERZANDE AFGESLOTEN

Vanaf maandag 11 oktober 2021 voert aannemer H4A werkzaamheden uit aan de Zoutedijk
binnen en buiten de bebouwde kom, Hoek en Bosch en de Oudeweg in Kloosterzande.
De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van kabels en leidingen. De werkzaamheden
nemen tot midden februari 2022 in beslag.

Verschillende fases
Om het gebied voor verkeer zo begaanbaar mogelijk te houden wordt er gewerkt in fases.
Fase één bestaat uit het vervangen van kabels en leidingen in de Zoutedijk, binnen de bebouwde
kom. Deze werkzaamheden starten op maandag 11 oktober 2021 en duren tot vrijdag 3
december 2021.

Fase twee start eind november 2021 en duurt tot medio december 2021. Tijdens fase twee wordt
gewerkt in de Zoutedijk, buiten de bebouwde kom tot aan Hoek en Bosch 22a.

Fase drie is de laatste fase. Deze fase start medio december 2021. Er wordt dan van Hoek en
Bosch 1 tot voorbij de Oudeweg 18 gewerkt. Deze werkzaamheden eindigen medio februari 2022.

Verkeersmaatregelen
Om snel en veilig te kunnen werken, geldt voor fase één en twee een volledige afsluiting van de
Zoutedijk tot aan Hoek en Bosch 22a. Deze afsluiting geldt vanaf maandag 11 oktober tot en met
vrijdag 3 december 2021.

In fase drie vinden de werkzaamheden vooral plaats in trottoirs en groenstroken. Dan is er enkel
sprake van een halve wegafsluiting. Zo kan het doorgaand verkeer passeren en blijft het gebied
bereikbaar.

BouwApp
via de BouwApp is het project Kloosterzande-Zoutedijk te volgen. Zo kan men snel op de hoogte
zijn van nieuwe ontwikkelingen in deze werkzaamheden.

2021-10-06T10:31:16+01:00