VOORTGANG RIOOLWERK IN KLOOSTERZANDE

VOORTGANG RIOOLWERK IN KLOOSTERZANDE

In Kloosterzande vervangen we een groot deel van de riolering. Midden september 2021 startte
de aannemer met de tweede fase van deze werken. Het werk gaat goed vooruit.

Welke straten?
De volgende straten wordt de komende maanden vervangen: Margrietstraat, Tulpstraat, John F.
Kennedysingel (gedeeltelijk), Kerklaan, Antoniusstraat, Pastoor Versterplein en de tweede helft
van het Marijkeplein.

Nieuwe riolering en nieuwe bestrating
Er worden een regenwaterriool en een vuilwaterriool aangelegd. Bedoeling is om zoveel als
mogelijk het water van wegen, trottoirs en daken in het regenwaterriool terecht te laten komen.
De inrichting van de straten blijft in de meeste straten nagenoeg hetzelfde. Wel worden de
straten voorzien van nieuwe bestratingsmaterialen.

Stand van zaken
Op dit moment werkt de aannemer aan de riolering in de Margrietstraat. Vanaf woensdag 20
oktober 2021 gaat het rioolwerk verder op de kruising Margrietstraat / Tulpstraat. Vanaf die
kruising verschuift het werk in de richting van de John F. Kennedysingel.

Op donderdag 21 oktober 2021 starten de bestratingswerken op het Marijkeplein. Het plein krijgt
een nieuwe inrichting. Dat is naar verwachting eind november 2021 klaar. Ook de rijbaan van het
Marijkeplein (zijde even nummers) wordt bestraat. Als alles gaat volgens planning, is de rijbaan
op het Marijkeplein eind december 2021 afgerond.
Na de jaarwisseling start de aannemer met het bestraten van de rijbaan in de Margrietstraat.

Wegafsluitingen
Vanaf woensdag 20 oktober 2021 is de kruising Margrietstraat / Tulpstraat afgesloten voor het
verkeer. Doorgaand verkeer in de Tulpstraat is dan niet meer mogelijk; plaatselijk verkeer nog
wel.

Weggedeelten in het werkgebied waar de riolering is vervangen, krijgen een puinverharding.
Plaatselijk verkeer kan daarover terecht totdat de bestrating wordt aangebracht.

Afvalcontainers
De inzamelcontainers voor plastic, glas en kleding stonden tot nu toe op het Marijkeplein. Deze
komen nu rechts van de supermarkt te staan.

2021-10-17T09:33:39+01:00