RAADSCOMMISSIES VERGADEREN

RAADSCOMMISSIES VERGADEREN

Op donderdag 11 november 2021 staat een vergadering van de gemeenteraad van Hulst gepland.
Deze raadsvergadering wordt – zoals gebruikelijk – voorbereid in de raadscommissies.

Deze commissies vergaderen op de volgende dagen:
Maandag 1 november 2021 Raadscommissie Algemene Bestuurlijke Zaken (ABZ)
Dinsdag 2 november 2021 Raadscommissie Ruimte
Woensdag 3 november 2021 Raadscommissie Samenleving
Donderdag 4 november 2021 Raadscommissie Middelen

Voor het eerst zijn de commissieleden tijdens de commissievergaderingen weer fysiek aanwezig.
Voor het publiek is het nog niet mogelijk om aanwezig te zijn bij de vergaderingen.
De vergaderingen zijn live te beluisteren via www.gemeentehulst.nl en beginnen om 19.30 uur.

Aan de hand van het resultaat van de beraadslagingen tijdens de vergaderingen van de
raadscommissies, stelt het presidium de voorlopige agenda van de raadsvergadering van
donderdag 11 november 2021 op. De vergadering van het presidium vindt plaats op maandag 8
november 2021.

De vergaderstukken zijn – in deze coronatijd – enkel online te raadplegen op
www.gemeentehulst.nl.

Voor meer informatie over deze vergaderingen of voor het gebruik maken van het spreekrecht
tijdens één van de raadscommissies, kan men zich melden bij de raadsgriffier, D. Van Bunder,
via tel. 14 0114 of via gemeenteraad@gemeentehulst.nl.

2021-10-23T06:48:18+01:00