WATERZANDE TEKENT OOK VOOR ONTWIKKELING WESTELIJKE PERKPOLDER

WATERZANDE TEKENT OOK VOOR ONTWIKKELING WESTELIJKE PERKPOLDER

Ook voor de ontwikkeling van de Westelijke Perkpolder staat het licht ondertussen op groen.
Waterzande BV bevestigde dat door de ondertekening van een aanvullende overeenkomst.
Daarmee gaat de ontwikkeling van een tweede fase van de gebiedsontwikkeling Perkpolder van
start. En dat is zeker een mijlpaal!

Sinds de ondertekening van een koop- en ontwikkelingsovereenkomst in december 2018, werkt
Waterzande BV hard aan de ontwikkeling van Perkpolder. Tot 2003 was Perkpolder de plek waar
dagelijks bijna ieder half uur het veer reizigers naar de overkant bracht. Het is echt een plek met
een verhaal. Op die historische plek wordt een nieuw dorp gebouwd.

Masterplan
Kort voor de zomer 2021 presenteerde Waterzande BV een aangepast masterplan. Dat plan gaat
over de ontwikkeling van het totale plangebied. Dat wil zeggen over de Westelijke Perkpolder, het
veerplein én de jachthaven. Hoofdonderdelen van het plan zijn een jachthaven, 450 woningen en
horeca, waaronder een hotel. Bedoeling is om in de Westelijke Perkpolder nieuwe natuur en
recreatie in een (semi)agrarisch landschap te realiseren. Reacties op het masterplan die deze
zomer door verschillende partijen zijn ingebracht, pakt Waterzande BV mee in de definitieve
versie.

Westelijke Perkpolder
In de koop- en ontwikkelingsovereenkomst stonden – naast afspraken over het voormalige
veerplein – ook afspraken over de Westelijke Perkpolder. Waterzande BV had de mogelijkheid om
alsnog af te zien van aankoop van gronden in die polder. Nu heeft Waterzande BV besloten ook die
gronden te kopen en ontwikkelen. Een aanvullende overeenkomst is hiervoor opgemaakt; die is nu
door Waterzande BV en Perkpolder BV ondertekend.

Een nieuw dorp
Voor de eerste fase van 85 woningen op het veerplein bestaat veel belangstelling. De voorverkoop
van deze woningen startte afgelopen zomer en verloopt vlot. Een deel van het nieuwe dorp ligt in
de Westelijke Perkpolder. Enkel onder het dorp is nog een ophoging nodig. Dat gebeurt met
schone grond. Op het verhoogde deel komen 200 woningen en 50 recreatieve verblijven. Zo
ontstaat een nieuw dorp, waar het aangenaam wonen is in de Zeeuwse zilte zeelucht; met aan de
ene kant het groene landschap en de andere kant het water.
Het ophogen gebeurt met schone grond. Waterzande BV heeft al een partij grond op het oog. Die
grond is binnenkort beschikbaar. Verwachting is dat al in de eerste helft van 2022 de aanvoer van
de grond kan starten.

2021-10-23T06:44:34+01:00