2,6 MILJOEN VOOR WEGEN IN GEMEENTE HULST

2,6 MILJOEN VOOR WEGEN IN GEMEENTE HULST

Ook de komende jaren gaat de gemeente Hulst weer investeren in het verbeteren en vernieuwen
van de wegen. In 2022 is daarmee een bedrag van circa 2,6 miljoen euro gemoeid. Dat is bedoeld
voor voorbereiding en uitvoering van werken. De gemeenteraad wordt gevraagd hiermee in te
stemmen.

In 2022 staan voorbereidingen en werken aan de wegen gepland in onder andere Nieuw Namen,
Vogelwaarde, Hulst en Zandberg.

Extra geld nodig
In Nieuw Namen krijgen de Smetstraat, Reijnaertstraat en Tubaertstraat in 2022 een nieuwe
riolering en inrichting. In Vogelwaarde start in 2022 de eerste fase van het project. Dat betekent
werkzaamheden in de Azaleastraat, Acaciastraat, Lindenstraat, Kastanjestraat, Bossestraat en
Populierenstraat. In Vogelwaarde staat daarnaast de realisatie van een randweg op de planning.
Deze moet zorgen voor minder verkeer op Rapenburg. In Hulst wordt het Scharnier in 2022
aangepast. Ook het Havenfort wordt heringericht.

Voor deze projecten was al eerder geld beschikbaar gesteld voor de wegwerken. Met name de
hogere materiaalkosten, loonkosten en brandstofkosten zorgen er voor dat extra geld nodig is.

Extra projecten in 2022
Ambitie is om in de komende tien jaren de binnenstad van Hulst opnieuw in te richten. Dit
gebeurt in stappen. De eerste stap wordt gezet in 2022. Dat is de Gentsestraat.
In 2022 staat ook de herinrichting van de Glacisweg in Hulst op de planning. Tenslotte zijn op
Zandberg werken voorzien om de kern verkeersveiliger te maken.

In 2023, 2024 en 2025
In 2023 staan de tweede en derde fase van het riool- en inrichtingsproject in Vogelwaarde
gepland. Hiervoor zal ook nog extra budget moeten worden geraamd. Datzelfde geldt voor de
derde en vierde fase van de werken in Kloosterzande. Verder staat in 2023 de reconstructie van
de Absdaalseweg in Hulst op de planning.
Voor 2024 zijn reeds drie projecten op de planning gezet. Dat zijn de reconstructie van de
Steenstraat in Hulst, riool- en inrichtingswerken in de wijk Nieuw Hulst en de derde fase van de
werken in Vogelwaarde.
In 2025 is de ambitie om de Truffinoweg en een gedeelte van de Zandstraat in Hulst aan te
pakken. Ook de Lageweg in Ossenisse staat voor dat jaar op de planning.

Besluitvorming
De raadscommissie Ruimte buigt zich op dinsdag 30 november 2021 over het voorstel. Het
streven is dat de gemeenteraad tijdens haar vergadering van donderdag 16 december 2021 een
besluit neemt en het benodigde geld beschikbaar stelt.

2021-11-30T14:20:27+01:00