START UITVOERINGSFASE VERSTERK DE SCHELDEKUST

START UITVOERINGSFASE VERSTERK DE SCHELDEKUST

In 2022 start de uitvoeringsfase van drie deelprojecten van het project ‘Versterk de
Scheldekust’. Deze omvat een lange steiger bij Ossenisse-Zeedorp en voorzieningen bij de
Radartoren Kreverhille, aanpassingen aan het fietspad en de aanleg van een steiger bij
Walsoorden en verkeersremmende maatregelen en een nieuwe dijkovergang met Scheldehuisje
bij Emmadorp. De gemeenteraad van Hulst wordt gevraagd hiervoor een investeringskrediet van
1.710.110 euro ter beschikking te stellen.

Hiervan komt 360.110 euro uit het budget Regionale Impuls (beschikbaar gesteld door het Rijk).
Het restant wordt gedekt uit cofinanciering door de Provincie Zeeland en uit subsidies.

De afgelopen jaren is met inwoners en belanghebbenden (de zogenaamde streekholders) van de
Scheldekust aan de plannen gewerkt. Voor Walsoorden, Emmadorp en Ossenisse-Zeedorp liggen
de plannen klaar. Voor de locatie Radartoren Kreverhille wordt in overleg met de streekholders
nog aan een verfijning van het ontwerp gewerkt.

De stukken worden besproken in de vergadering van de raadscommissie Ruimte op dinsdag 30
november 2021. Het is de bedoeling de plannen ter besluitvorming voor te leggen aan de
gemeenteraad op donderdag 16 december 2021.

2021-11-30T14:30:52+01:00