VOORTGANG RIOOLWERK IN KLOOSTERZANDE

VOORTGANG RIOOLWERK IN KLOOSTERZANDE

In Kloosterzande vervangen we een groot deel van de riolering. Midden september 2021 startte
de aannemer met de tweede fase van deze werken.

Welke straten?
De volgende straten wordt de komende maanden vervangen: Tulpstraat, John F. Kennedysingel
(gedeeltelijk), Kerklaan, Antoniusstraat en Pastoor Versterplein.
Margrietstraat en Marijkeplein zijn inmiddels nagenoeg afgerond.

Nieuwe riolering en nieuwe bestrating
Er worden een regenwaterriool en een vuilwaterriool aangelegd. Bedoeling is om zoveel als
mogelijk het water van wegen, trottoirs en daken in het regenwaterriool terecht te laten komen.
De inrichting van de straten blijft in de meeste straten nagenoeg hetzelfde. Wel worden de
straten voorzien van nieuwe bestratingsmaterialen.

Stand van zaken
Op dit moment werkt de aannemer aan de riolering in de Tulpstraat. Begin december wordt er
gestart met de trottoirs en bestraten van de rijbaan in de Tulpstraat. De trottoirs liggen er eind
december in. De rijbaan is voor de kerstvakantie voor een deel gelegd. In het nieuwe jaar wordt
dit verder opgepakt zodat de Tulpstraat in januari gereed is.
Het Marijkeplein is nagenoeg gereed. Begin december is ook de Margrietstraat afgerond en open
voor verkeer.

Wegafsluitingen
Vanaf maandag 6 december 2021 gaat het rioolwerk verder in de John F. Kennedysingel. Een
deel van de John F. Kennedysingel is dan afgesloten voor het verkeer. Het betreft het gedeelte
tussen het kruispunt met de Tulpstraat en het kruispunt met de Pastoor Smuldersstraat.
Doorgaand verkeer in de John F. Kennedysingel is dan niet meer mogelijk; bestemmingsverkeer
nog wel.

Weggedeelten waar de riolering is vervangen, krijgen een tijdelijke puinverharding. Plaatselijk
verkeer kan daarover terecht totdat de bestrating wordt aangebracht.

2021-12-04T22:42:55+01:00