MEEDENKEN OVER EEN NIEUWE BURGEMEESTER

MEEDENKEN OVER EEN NIEUWE BURGEMEESTER

Burgemeester Jan Frans Mulder neemt per 1 oktober 2022 na ruim 19 jaar afscheid van de
gemeente Hulst. De gemeente Hulst gaat daarom op zoek naar een nieuwe burgemeester.

Als eerste stap in de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester stelt de
gemeenteraad een profielschets vast. Deze beschrijft welke eigenschappen en kwaliteiten de
nieuwe burgemeester moet hebben. De gemeenteraad vindt het belangrijk dat ook inwoners,
ondernemers, verenigingen, stichtingen en andere organisaties in de gemeente Hulst hierover
meedenken. Via een korte online enquête op de gemeentelijke website kunnen zij aangeven wat
zij belangrijk vinden. Deadline voor het invullen van de vragenlijst is 24 december 2021, 12.00
uur. De resultaten van de enquête worden (geanonimiseerd) opgenomen in de profielschets voor
de nieuwe burgemeester van de gemeente Hulst.

Link naar de enquête: https://nl.surveymonkey.com/r/FYRXXLV

2021-12-08T11:34:39+01:00