GEEN VERKEERSSPIEGEL AAN KRUISPUNT CLOOSTERSTRAAT – HULSTERWEG

GEEN VERKEERSSPIEGEL AAN KRUISPUNT CLOOSTERSTRAAT – HULSTERWEG

Een tijd geleden stelde de dorpsraad – bij monde van bestuurslid G. Bracke – de vraag of op genoemd kruispunt een verkeersspiegel kon geplaatst worden. Daarop ontvingen wij volgend antwoord:

Beste heer Bracke,

Enige tijd geleden heeft u onderstaande melding doorgestuurd naar o.a. Gino Depauw, waarbij deze heeft aangegeven dat uw vraag vervolgens zal doorgestuurd worden naar de verkeerscommissie.  

Ondertussen heeft de laatste verkeerscommissie vergadering enkele weken geleden plaats gevonden en is de kruising ook nog persoonlijk ‘getest’ door enkele leden, en ik doe u hierbij dan ook
de reactie van de commissie op uw verzoek toekomen.

Het advies van de verkeerscommissie is om hier géén verkeersspiegel te plaatsen, en wel om de volgende redenen;  

  1. Een verkeersspiegel geeft vaak schijnveiligheid, het gevaar bestaat namelijk dat weggebruikers enkel nog maar op de spiegel afgaan zonder echt goed zelf even rond te kijken,
    waardoor bv. fietsers makkelijker over het hoofd worden gezien. Daarnaast remmen auto’s hierdoor vaak ook minder af bij het naderen, wat de veiligheid niet ten goed komt.
  2. In de gevel van de woning op de hoek van de Cloosterstraat en Hulsterweg zit een doorkijk bij de voordeur (zie onder), waarbij dus toch al vrij vroeg gezien kan worden of er verkeer
    aankomt op korte afstand van de bocht.
  3. Daarnaast geldt er op deze locatie ook nog een zoneverbod voor vrachtwagens (uitgezonderd bestemmingsverkeer), waardoor de kans op ‘lastige’ passeersituaties tussen bv. 2 vrachtwagens
    òf een vrachtwagen en een personenauto ook redelijk klein is.     

Dit alles in acht nemende zijn wij dus tot het negatieve advies gekomen met betrekking tot uw aanvraag.  

Ik hoop u hiermee voldoende ingelicht te hebben, en wens u een fijne dag verder.

Met vriendelijke groet,

 

2021-12-09T08:28:58+01:00