WOONZORG AAN HET WOORD

WOONZORG AAN HET WOORD

Terugblikken en vooruitkijken
22-12-2021

Net als andere jaren kijken we ook aan het einde van dit coronajaar terug op de
dingen die goed en minder goed gingen. Ook kijken we vooruit en vragen we ons af
wat we vooral moeten behouden en wat echter wel een tandje beter of anders kan.

Vergelijking met andere corporaties
Vorige maand werden de uitkomsten bekend van de zogenaamde
benchmarkvergelijking tussen (bijna) alle woningcorporaties in Nederland. In die
vergelijking worden de prestaties en de kosten die corporaties maken inzichtelijk
gemaakt. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen scoorde goed daarbij. Zowel waar het gaat
om de huurderstevredenheid als het beheersen van onze bedrijfskosten scoren we
ver boven gemiddeld. Dat is altijd fijn om te horen, maar we laten ons hierdoor niet in
slaap sussen. Het is goed om altijd kritisch te blijven kijken naar je eigen organisatie.

Verbeterpunten
Waar het gaat om de werkelijke CO 2  uitstoot die samenhangt met het verwarmen van
de huizen, scoorden we net wat onder het gemiddelde. Volgens de energielabels zijn
onze woningen wel voldoende verduurzaamd voor dit moment, maar toch gebruiken
de bewoners net wat meer gas en elektra dan gemiddeld. Waarschijnlijk heeft dit te
maken met het feit dat veel van onze huurders gepensioneerd zijn en daardoor meer
thuis zijn dan werkende mensen. Zij stoken om die reden waarschijnlijk ook iets meer
dan mensen die de hele dag buitenshuis werken. Die verklaring is heel aannemelijk.
Dat wil echter niet zeggen dat voor ons daarmee de kous af is. We willen proberen
dat hogere verbruik te beïnvloeden. Enerzijds door de woningen nog verder te
verduurzamen en anderzijds door komend jaar samen met de SHB (Stichting
Huurdersbelangen) huurdersevenementen te organiseren. Hier willen we de
mogelijkheden van energiebesparing centraal stellen om de totale CO 2 -uitstoot weer
iets omlaag te brengen. En niet onbelangrijk bij de oplopende energieprijzen op dit
moment, het zou iets moeten besparen in uw portemonnee. Een zachte winter zou
natuurlijk ook helpen, maar dat kunnen we gelukkig niet beïnvloeden. Hoe dan ook,
ik wens u een mooie wintertijd en een duurzaam en bovenal gezond 2022!

Ralph van Dijk
Directeur/bestuurder
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

2022-01-03T09:56:55+01:00