VERVUILING HOF TE ZANDEPLEIN AL DEELS OPGERUIMD

VERVUILING HOF TE ZANDEPLEIN AL DEELS OPGERUIMD

Op het Hof te Zandeplein in Kloosterzande was de bodem vervuild. Midden november 2021
startte de aannemer met het opruimen daarvan. Ondertussen is al een groot deel opgeruimd. Op
maandag 10 januari 2022 gaat het werk verder.

Bodemverontreiniging
De vervuiling van de bodem op het Hof ter Zandeplein is veroorzaakt door het tankstation dat er
vroeger was gevestigd. Ook zat er vervuiling in de bestrating van het bedrijfsterrein. Verder
bleken er onder de vloer van de bedrijfsgebouwen twee olieputten en asbest te zitten.

Vervolg werkzaamheden
Op maandag 10 januari 2022 gaat het werk verder. Dan wordt de vervuiling in de President
Rooseveltstraat verder aangepakt en in de openbare ruimte op het Hof te Zandeplein.
Om de vervuiling te kunnen verwijderen, moet de aannemer in de President Rooseveltstraat de
riolering verwijderen.

Bestrating
Als de vervuiling is verwijderd en de riolering vervangen, wordt de President Rooseveltstraat
opnieuw bestraat. Ook het deel van het Hof te Zandeplein dat de toegangsweg vormt naar de
President Rooseveltstraat, krijgt dan weer bestrating. Tenslotte wordt ook de rijbaan op het Hof
te Zandeplein opnieuw bestraat.

Wegafsluitingen
Tijdens de werken is de President Rooseveltstraat afgesloten voor het verkeer.
Zodra de bestratingswerken zich verschuiven naar de rijbaan van het Hof ter Zandeplein, moet
ook die worden afgesloten. Dat gebeurt in de periode van maandag 24 januari tot en met
donderdag 10 februari 2022. Wanneer de afsluiting exact is, wordt later nog bekend gemaakt.
Tijdens die periode is de doorgaande route over het Hof te Zandeplein afgesloten.

2022-01-12T12:40:07+01:00