CARNAVAL 2022: OPNIEUW ANDERS DAN ANDERS

CARNAVAL 2022: OPNIEUW ANDERS DAN ANDERS

Carnaval is ook dit jaar weer anders dan anders. Dit komt door de coronasituatie. Maar anders is
in de gemeente Hulst niet niks. Dat lieten de vele carnavalsverenigingen vorig jaar al zien. En
die insteek hebben ze nu – samen met de gemeente – ook.

Carnaval zoals het wel kan
Hulst is een échte carnavalsgemeente. Traditiegetrouw wordt het feest in alle kernen van de
gemeente uitbundig gevierd. Dat het dit jaar weer anders moet, is niet leutig. Maar dat betekent
niet dat we helemáál niets lolligs kunnen doen. Want juist in tijden als deze is het belangrijk
positieve dingen te blijven doen. Ook veel van onze carnavalsverenigingen dragen daar hun
steentje aan bij. Zij bereiden zich voor op wat wél kan. Dat gebeurt in overleg met de
gemeente. Dat is op 17 januari 2022 in een online overleg afgesproken. De meeste verenigingen
gaan maatwerk leveren. Ze kijken wat binnen hun kern/dorp kan en past.

Geen grote optochten
Wat helaas niet kan, zijn de grote carnavalsoptochten. Die gaan niet door in de gemeente Hulst.

Buut op herhaling
De Buutreedners besloten al eerder dat een traditionele Buut in Den Dullaert wederom niet
mogelijk is in 2022. Zij zorgen er voor dat in het weekend voor carnaval – in samenwerking met
Omroep Hulst – oude Buuts te zien zijn op de lokale omroep.

Horeca als partner
Voor de carnavalsverenigingen zijn de horeca-ondernemers belangrijke partners. Landelijk is
voor deze ondernemers helaas nog geen duidelijkheid. Met deze groep ondernemers volgt voor
het eind van de maand januari 2022 een overleg; onder andere ook met het oog op carnaval.

Zeeuwse afstemming
Op 20 januari 2022 is in het Regionaal Beleidsteam (een overleg van alle Zeeuwse
burgemeesters) gesproken over carnaval 2022 en heeft afstemming plaatsgevonden.

2022-01-24T08:47:10+01:00