WERKZAAMHEDEN DIJK PERKPOLDER

WERKZAAMHEDEN DIJK PERKPOLDER

Graag infomeren wij u over het volgende. Het waterschap voert tussen vrijdag 28 en maandag 31 januari a.s. werkzaamheden uit op de dijk bij Perkpolder. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in verband met de wettelijke beoordeling van de Zeeuwse dijken. Eind 2022 wil het waterschap in beeld hebben hoe veilig ons Zeeuwse dijk- en duinareaal is op basis van de nieuwste wettelijke normen. Hieronder is meer informatie weergegeven.

Welke werkzaamheden worden uitgevoerd

Het waterschap onderzoekt de bodemopbouw van de dijk rondom het buitendijkse natuurgebied en de noordzijde van het voormalige veerplein. Dit gebeurt vanuit een vrachtwagen. In de N689 en de fietspaden wordt eerst een gat in de verharding geboord. De gaten worden na de werkzaamheden afgedicht.

Waarom worden de werkzaamheden uitgevoerd

Het waterschap toetst in 2022 of de dijken in Zeeuws-Vlaanderen voldoen aan de wettelijke normen. Daarvoor is civieltechnisch bodemonderzoek nodig. Ook de thermisch gereinigde grond in de dijk bij Perkpolder wordt in het kader van de toetsing aan wettelijke normen civieltechnisch onderzocht. In het najaar van 2021 hebben we dezelfde civieltechnische onderzoeken uitgevoerd in andere dijken in Zeeuws-Vlaanderen.

Is er hinder door de werkzaamheden

De N689 en de fietspaden blijven gewoon bereikbaar.

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd

De werkzaamheden zijn ingepland op vrijdag 28 januari en maandag 31 januari.

Waar kan ik terecht met vragen

Voor vragen is Arjan Goossen, communicatieadviseur van het waterschap, tijdens kantooruren beschikbaar via 06-14316137 en Arjan.goossen@scheldestromen.nl

Met vriendelijke groet,

Arjan Goossen

Waterschap Scheldestromen

2022-01-27T12:49:14+01:00