RAADSCOMMISSIES VERGADEREN

RAADSCOMMISSIES VERGADEREN

Op donderdag 24 februari 2022 staat een vergadering van de gemeenteraad van Hulst gepland.
Deze raadsvergadering wordt – zoals gebruikelijk – voorbereid in de raadscommissies.

Deze commissies vergaderen op de volgende dagen:
Maandag 7 februari 2022 Raadscommissie Algemene Bestuurlijke Zaken (ABZ)
Dinsdag 8 februari 2022 Raadscommissie Ruimte
Woensdag 9 februari 2022 Raadscommissie Samenleving
Donderdag 10 februari 2022 Raadscommissie Middelen

Voor het publiek is het – in verband met de coronasituatie – nog niet mogelijk om aanwezig te
zijn bij de vergaderingen. De vergaderingen zijn live te beluisteren via gemeentehulst.nl
en beginnen om 19.30 uur.

Aan de hand van het resultaat van de beraadslagingen tijdens de vergaderingen van de
raadscommissies, stelt het presidium de voorlopige agenda van de raadsvergadering van
donderdag 24 februari 2022 op. De vergadering van het presidium vindt plaats op woensdag 16
februari 2022.

De vergaderstukken zijn – in deze coronatijd – enkel online te raadplegen op
gemeentehulst.nl.

Voor meer informatie over deze vergaderingen of voor het gebruik maken van het spreekrecht
tijdens één van de raadscommissies, kan men zich melden bij de raadsgriffier, D. Van Bunder,
via tel. 14 0114 of via gemeenteraad@gemeentehulst.nl.

2022-01-28T11:22:30+01:00