HERSTRUCTURERING HOF TE ZANDEPLEIN KLOOSTERZANDE

HERSTRUCTURERING HOF TE ZANDEPLEIN KLOOSTERZANDE

Gemeente Hulst wil op het Hof te Zandeplein in Kloosterzande 37 woningen en een dorpsplein
voor onder andere culturele voorzieningen realiseren. Hierdoor ontstaat er in Kloosterzande
weer ruimte voor dorpsactiviteiten in het historische centrum. Van de 37 woningen zijn er 23
bestemd voor sociale huur. Deze worden gebouwd door Woongoed Zeeuws-Vlaanderen.

Bestemmingsplan
Om de nieuwe invulling mogelijk te maken, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De
voorbereiding hiervoor is gestart. Zo moeten er nog afspraken met verschillende grondeigenaren
worden gemaakt. De bodemsanering op het terrein is bijna afgerond. De gemeenteraad wordt
gevraagd in te stemmen met de voorbereidingen van dit plan. De stukken worden besproken in
de vergadering van de raadscommissie Middelen op donderdag 10 februari 2022. Het is de
bedoeling de plannen ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad op donderdag 24
februari 2022.

Achtergrond
Op het Hof te Zandeplein stond voorheen het bedrijf Weemaes Machinebouw en enkele
woningen. Sinds het bedrijf is verplaatst naar de Hulsterweg en de woningen zijn gesloopt, ligt
het terrein braak. De wens is om het Hof te Zandeplein een nieuwe invulling te geven.

2022-01-29T07:01:58+01:00