NIEUWSBRIEF KRUISPOLDER – 28 januari 2022

NIEUWSBRIEF KRUISPOLDER – 28 januari 2022

Beste lezer,

Laatste keer dat we u geïnformeerd hebben over het project Herinrichting Kruispolder was in juni. Naast werk aan het rondkrijgen van de kavelruil zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd. We hebben slecht nieuws. We moeten u helaas mededelen dat het huidige plan niet uit te voeren is. Uit een van de onderzoeken blijkt dat de waterbodem van de nieuw aan te leggen brede watergang kan opbarsten (zie figuur hieronder). Dit risico is al langer bekend maar nu blijkt dat op deze specifieke locatie dit risico niet gemakkelijk is op te vangen.

Onze inschatting is dat het graven van de grote watergang in de Kruispolder een te groot risico is. Maatregelen om opbarsten te voorkomen die in beeld zijn, hebben negatieve effecten op verdroging en verzilting in de polder. De doelstelling van het project komt hiermee in gevaar, namelijk het toekomstbestendig maken van de waterhuishouding in de Kruispolder, zodat het watersysteem voldoende bestand is tegen periodes met hevige neerslag en periodes van langere droogte. We moeten daarom op zoek naar andere oplossingen. Wat dit precies betekent voor het project is nog niet duidelijk.

Besluitvorming

Er heeft binnen het waterschap nog geen besluitvorming plaatsgevonden over hoe we nu verder gaan. Maar gezien uw intensieve betrokkenheid en belang bij dit project, informeren we u alvast  hierover. Op dinsdag 8 februari ontvangt het Dagelijks Bestuur van het waterschap een toelichting op deze nieuwe inzichten. Vervolgens wordt op 23 februari de Algemene Vergadering geïnformeerd.

 

Informatiebijeenkomst

We begrijpen dat deze vervelende mededeling veel vragen bij u oproept. Daarom organiseren we op donderdag 10 februari een informatiebijeenkomst voor u waarin we de problematiek verder toelichten en u uw vragen kunt stellen. U hoort nog of deze bijeenkomst fysiek kan plaatsvinden. U wordt hierover nog geïnformeerd.

Datum: donderdag 10 februari 2022
Tijd: 19.00 – 20.00 uur

Mogelijk kunnen we op deze bijeenkomst een deel van uw vragen nog niet beantwoorden omdat dat afhangt hoe we verder kunnen gaan met het project. We zorgen in ieder geval dat alle vragen in een later stadium beantwoord worden. Er komt op een later moment ook een mogelijkheid voor iedereen voor een individueel gesprek.

Vragen
Kunt u niet aanwezig zijn bij de bijeenkomst, dan kunt u uw vragen stellen aan Korine Hengst, omgevingsmanager, via 088 – 2461394  of via kruispolder@scheldestromen.nl.

Wij hopen u te zien op de bijeenkomst van 10 februari.

Vriendelijke groeten,

Korine Hengst

Omgevingsmanager

2022-01-29T07:06:19+01:00