HOF TE ZANDEPLEIN IN KLOOSTERZANDE AFGESLOTEN

HOF TE ZANDEPLEIN IN KLOOSTERZANDE AFGESLOTEN

Op het Hof te Zandeplein in Kloosterzande was de bodem vervuild. Midden november 2021
startte de aannemer met het opruimen daarvan. In verband met deze werken is het Hof te
Zandeplein in de periode van 1 tot en met 8 februari 2022 afgesloten.

Vervuiling
De vervuiling is bijna opgeruimd.

Bestrating
Momenteel wordt de President Rooseveltstraat opnieuw bestraat. Ook het deel van het Hof te
Zandeplein dat de toegangsweg vormt naar de President Rooseveltstraat, krijgt weer bestrating.
Tenslotte wordt ook de rijbaan op het Hof te Zandeplein opnieuw bestraat. Als dat is gebeurd, is
de hele klus klaar.

Wegafsluitingen
Tijdens de werken is de President Rooseveltstraat afgesloten voor het verkeer.
Op dinsdag 1 februari 2022 verschuiven de werken naar de rijbaan van het Hof ter Zandeplein.
Die moet dan worden afgesloten. Dat duurt tot en met dinsdag 8 februari 2022. Tijdens deze
periode is de doorgaande route over het Hof te Zandeplein afgesloten. Het verkeer wordt
omgeleid via de N689.

Nieuwe invulling Hof te Zandeplein
Gemeente Hulst wil op het plein 37 woningen en een dorpsplein voor onder andere culturele
voorzieningen realiseren. Hierdoor ontstaat er in Kloosterzande weer ruimte voor
dorpsactiviteiten in het historische centrum. Van de 37 woningen zijn er 23 bestemd voor sociale
huur. Deze worden gebouwd door Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

2022-02-03T18:46:37+01:00