RIOOLWERK KLOOSTERZANDE GAAT GOED VOORUIT

RIOOLWERK KLOOSTERZANDE GAAT GOED VOORUIT

In Kloosterzande vervangen we een groot deel van de riolering. Midden september 2021 startte
de aannemer met de tweede fase van deze werken. Het werk vordert goed. Op 7 februari 2022
verschuift het werk naar de kruising met de Groenendijk en het Pastoor Versterplein en de
Antoniusstraat.

Welke straten?
De volgende straten wordt riolering de komende maanden vervangen: John F. Kennedysingel
(gedeeltelijk), Kerklaan, Antoniusstraat, Pastoor Smuldersstraat en Pastoor Versterplein.

Stand van zaken rioolwerk
Op dit moment werkt de aannemer aan de riolering in de Pastoor Smuldersstraat en in een
gedeelte van de Eisenhowersingel. Op maandag 7 februari 2022 gaat de aannemer verder met
het rioolwerk vanaf de kruising Pastoor Smuldersstraat / Groenendijk richting Pastoor
Versterplein en Antoniusstraat. De rioolwerken duren naar verwachting tot medio maart 2022. De
planning van de werkzaamheden in de Kerklaan is nog niet bekend.

Stand van zaken bestratingswerk
In de Tulpstraat, Margrietstraat en Marijkeplein is het straatwerk gereed. Deze straten zijn open
voor verkeer. Het straatwerk in de John F. Kennedysingel is in de loop van februari 2022 gereed
en gaat dan open voor verkeer. Vanaf dat moment gaat de aannemer aan de slag in de Pastoor
Smuldersstraat en de Eisenhowersingel.

Wegafsluitingen
Momenteel zijn de Pastoor Smuldersstraat, Eisenhowersingel en John F. Kennedysingel afgesloten
voor het doorgaand verkeer. De Pastoor Smulderstraat is afgesloten tussen de John F.
Kennedysingel en de Groenendijk.

Vanaf maandag 7 februari 2022 wordt de kruising Pastoor Smuldersstraat / Groenendijk
afgesloten voor het verkeer. Dit is nodig om de overgang te maken naar Pastoor Versterplein en
Antoniusstraat. Hier worden de komende weken rioolwerkzaamheden uitgevoerd. Zodra de
rioolwerkzaamheden op het kruispunt gereed zijn, wordt het kruispunt weer opengesteld.

Weggedeelten waar de riolering is vervangen, krijgen een tijdelijke puinverharding. Plaatselijk
verkeer kan hiervan gebruik maken totdat de bestrating wordt aangebracht.

Gezondheidscentrum De Bron, Woonzorgcentrum Antonius en de Kerklaan blijven bereikbaar met
de auto. Er wordt ook in de Kerklaan een parkeerverbod ingesteld. Er wordt gezorgd voor
voldoende parkeerplekken op andere plaatsen.

2022-02-03T18:48:42+01:00