AANKONDIGING SLOOPWERKZAAMHEDEN BEATRIXSTRAAT

AANKONDIGING SLOOPWERKZAAMHEDEN BEATRIXSTRAAT

Terneuzen, 17 februari 2022
Documentnummer : 22-5805
Behandeld door : Serge Nöthen
Telefoon : 0115-636044

Onderwerp : PD 5315 aankondiging sloopwerkzaamheden
Beatrixstraat 1 tot en met 7 (oneven) in Kloosterzande

Geachte heer, mevrouw,

Graag stellen wij u in kennis dat de woningen aan de Beatrixstraat 1 tot en met 7 (oneven
huisnummers) gesloopt zullen worden. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden hebben
wij opdracht verstrekt aan aannemings- en verhuurbedrijf J. Hoondert & Zn B.V. uit
‘s-Heerenhoek.

Planning
– Vanaf 28 februari 2022 start de aannemer met de werkzaamheden. Werktijden van 7:30
uur tot 16:30 uur.
– De sloopwerkzaamheden nemen naar verwachting in totaal 3 weken in beslag. Eén en
ander is afhankelijk van de weersomstandigheden.
Contactpersoon sloopbedrijf J. Hoondert & Zn. B.V.
– Namens aannemings- en verhuurbedrijf J. Hoondert & Zn BV treedt de heer Jordy de Looft
op als uitvoerder en aanspreekpunt tijdens de uitvoering. U kunt contact met hem
opnemen via telefoonnummer 013-32510 of per e-mail via jordy@hoondert.nl.
Contactpersoon Woongoed Zeeuws-Vlaanderen
– Namens Woongoed Zeeuws-Vlaanderen treedt de heer Gyno Kouijzer op als
toezichthouder en aanspreekpunt tijdens de uitvoering. U kunt contact met hem
opnemen via telefoonnummer 06-54713854 of per e-mail via g.kouijzer@woongoedzvl.nl.

Overlast
Alle partijen doen er alles aan om de overlast te beperken. Wij vragen uw begrip als er toch
overlast mocht ontstaan.

Vragen?
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met de heer Serge
Nöthen van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen via telefoonnummer 01 15-636044 of per e-mail
via s.nothen@woongoedzvl.nl.

2022-02-18T14:35:50+01:00