AANKONDIGING SLOOPWERKZAAMHEDEN ROZENSTRAAT

AANKONDIGING SLOOPWERKZAAMHEDEN ROZENSTRAAT

Terneuzen, 15 februari 2022
Documentnummer : 22-5394
Behandeld door : Serge Nöthen
Telefoon : 0115-636044

Onderwerp : PD 5329 aankondiging sloopwerkzaamheden
Rozenstraat 3 tot en met 33 (oneven) in Kloosterzande

Geachte heer, mevrouw,
Graag stellen wij u in kennis dat de woningen aan de Rozenstraat 3 tot en met 33 (oneven
huisnummers) gesloopt zullen worden. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden hebben
wij opdracht verstrekt aan Sturm en Dekker sloopwerken BV uit Middelburg.

Planning
 Deze week start de aannemer met de werkzaamheden. Werktijden van 7:00 uur tot 16:00
uur.
 De sloopwerkzaamheden nemen naar verwachting in totaal 4 weken in beslag. Eén en
ander is afhankelijk van de weersomstandigheden.
Contactpersoon Sinkegroep Sloopwerken
 Namens Sinkegroep Sloopwerken BV treedt de heer P. Zandee op als uitvoerder en
aanspreekpunt tijdens de uitvoering. U kunt contact met hem opnemen via
telefoonnummer 06-22979037 of per e-mail via pz@sinkegroep.nl.
Contactpersoon Woongoed Zeeuws-Vlaanderen
 Namens Woongoed Zeeuws-Vlaanderen treedt de heer Gyno Kouijzer op als
toezichthouder en aanspreekpunt tijdens de uitvoering. U kunt contact met hem
opnemen via telefoonnummer 06-54713854 of per e-mail via g.kouijzer@woongoedzvl.nl.

Overlast
Alle partijen doen er alles aan om de overlast te beperken. Wij vragen uw begrip als er toch
overlast mocht ontstaan.

Vragen?
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met de heer Serge
Nöthen van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen via telefoonnummer 0115-636044 of per e-mail
via s.nothen@woongoedzvl.nl.

Met vriendelijke groet,

Jan Willem Meinen
Projectmanager

2022-02-18T10:17:27+01:00