WERKZAAMHEDEN DIJK PERKPOLDER VANAF 8 MAART

WERKZAAMHEDEN DIJK PERKPOLDER VANAF 8 MAART

Volgende informatie bereikte ons op maandag 7 maart en wij delen die graag met jullie:

 

Geachte heer/mevrouw,

Graag infomeren wij u over het volgende. Het waterschap start op 8 maart 2022 met werkzaamheden op de dijk bij Perkpolder. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in verband met de wettelijke beoordeling van de Zeeuwse dijken. Eind 2022 wil het waterschap in beeld hebben hoe veilig ons Zeeuwse dijk- en duinareaal is op basis van de nieuwste wettelijke normen. Hieronder is meer informatie weergegeven.

Welke werkzaamheden worden uitgevoerd

Het waterschap onderzoekt de bodemopbouw van de dijk rondom het buitendijkse natuurgebied. Dit gebeurt vanuit een vrachtwagen.

Waarom worden de werkzaamheden uitgevoerd

Het waterschap toetst in 2022 of de dijken in Zeeuws-Vlaanderen voldoen aan de wettelijke normen. Daarvoor is civieltechnisch bodemonderzoek nodig. In januari hebben we hiervoor het eerste onderzoek uitgevoerd, nu vindt het vervolgonderzoek plaats. Alleen de dijk aan de zuidelijke zijde van het buitendijkse natuurgebied wordt onderzocht. Ook de thermisch gereinigde grond in de dijk bij Perkpolder wordt in het kader van de toetsing aan wettelijke normen civieltechnisch onderzocht. In het najaar van 2021 hebben we dezelfde civieltechnische onderzoeken uitgevoerd in andere dijken in Zeeuws-Vlaanderen.

Is er hinder door de werkzaamheden

Nee, de werkzaamheden vinden op de dijk plaats. De N689 en de fietspaden blijven gewoon bereikbaar.

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd

De werkzaamheden starten op dinsdag 8 maart 2022 en duren naar verwachting vier dagen.

Waar kan ik terecht met vragen

Voor vragen ben ik tijdens kantooruren beschikbaar via 06-53159016 en coen.bertijn@scheldestromen.nl.

met vriendelijke groet

Coen Bertijn

beleidsmedewerker waterkwaliteit

06-53159016

werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

2022-03-08T08:49:22+01:00