HERDENKEN OP 4 MEI

HERDENKEN OP 4 MEI

Op woensdag 4 mei 2022 vindt de nationale Dodenherdenking plaats. Op die avond luiden vanaf
19.45 uur de klokken in de gehele gemeente Hulst. Om 20.00 uur worden er twee minuten stilte
gehouden. In de gemeente zijn er drie herdenkingsbijeenkomsten:

Herdenking Hulst
In Hulst begint de plechtigheid om 18.45 uur met een bijeenkomst in de H. Willibrordus Basiliek.
Tijdens deze bijeenkomst houdt burgemeester Jan-Frans Mulder een toespraak. Er is muzikale
opluistering door Bierkaai Brass. Verkenners van scouting ’t Jagertje dragen gedichten voor in de
Basiliek.

Daarna gaat het gezelschap om 19.15 uur – onder begeleiding van tamboers van Fanfare Weldoen
door Vermaak naar het stadhuis. Burgemeester Jan-Frans Mulder legt daar bloemen bij de
gedenkplaten van de Hulster Gevallenen en de Poolse bevrijders.

Vervolgens gaat het in stille tocht naar het monument De Gevallen Krijger aan de Glacisweg in
Hulst. Daar wordt de Taptoe gespeeld, gevolgd door twee minuten stilte. Daarna klinkt het
Wilhelmus. Als laatste vindt de kranslegging bij het monument plaats.

Herdenking Kloosterzande
In Kloosterzande begint de plechtigheid om 18.30 uur met een dienst in de Hof te Zande Kerk.
Namens het gemeentebestuur zijn wethouder Jean-Paul Hageman en wethouder Gino Depauw
aanwezig. Aansluitend vindt om 19.15 uur op het Hof te Zandeplein een herdenkingsplechtigheid
plaats. Daar houdt wethouder Hageman een toespraak. Kinderen van basisschool ’t Getij dragen
tekst/gedichten voor.

Om 19.30 vertrekt het gezelschap naar de begraafplaats aan de Hulsterweg. Hier worden
bloemen gelegd bij de graven van de gesneuvelde militairen, gevolgd door de Taptoe. Tenslotte
gaat het terug naar het Hof te Zandeplein. Daar worden twee minuten stilte gehouden en wordt
een krans gelegd bij het herdenkingsmonument. Na de kranslegging lezen kinderen de namen op
die op het monument staan. De Koninklijke Harmonie St. Cecilia verleent haar muzikale
medewerking aan de plechtigheid.

Herdenking Graauw
In Graauw vindt ook een herdenking plaats. De organisatie hiervan ligt in handen van Dorpsraad
Graauw. Om 19.45 uur is de samenkomst op het dorpspleintje. Daarna gaat het in stilte richting
de begraafplaats. Na de twee minuten stilte en het Wilhelmus wordt een krans gelegd bij het
monument van de oorlogsslachtoffers. Een leerling van basisschool Ter Doest leest daarna een
gedicht voor. Fanfare Nooit Gedacht verleent haar muzikale medewerking. Wethouder René
Ruissen vertegenwoordigt het gemeentebestuur. Hij houdt tijdens deze herdenking een
toespraak.

2022-04-13T07:29:28+01:00