EENMALIGE ENERGIETOESLAG

EENMALIGE ENERGIETOESLAG

Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te betalen. Om
hierbij te helpen, is er nu landelijk de energietoeslag. Wie en hoe in de gemeente Hulst deze
toeslag krijgen, leest u in dit bericht.

Maatregelen ter ondersteuning
Van veel producten en diensten zijn de prijzen flink gestegen. Zoals van eten, het openbaar
vervoer en vooral van energie. Daarom neemt de overheid een aantal maatregelen om
huishoudens en bedrijven financieel te ondersteunen, zoals het verlagen van de
energiebelasting. Per huishouden gaat het over ongeveer 400 euro bij een gemiddeld verbruik.
Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te betalen. Om
hierbij te helpen, is er nu de energietoeslag. De verlaging van de energiebelasting en de
energietoeslag zorgen er samen voor dat veel mensen de energierekening kunnen blijven
betalen.

Wat is een energietoeslag en voor wie is het bedoeld?
De energietoeslag is een eenmalige tegemoetkoming voor de extra energiekosten voor het jaar
2022. Deze toeslag is er voor huishoudens met een laag inkomen op of net boven het sociaal
minimum. Het gaat om een inkomen tot 120% van het sociaal minimuminkomen. De toeslag
wordt verstrekt aan de hoofdbewoner. Kinderen die inwonen bij hun ouders, ontvangen dus geen
energietoeslag.
De hoogte van de eenmalige energietoeslag is 800 euro per huishouden. Heeft iemand dit jaar
(nog) geen hogere energierekening? Ook dan er recht op de energietoeslag zijn.

Hoe ontvangt men de energietoeslag?
Er zijn twee manieren om de energietoeslag te ontvangen:

– Automatisch
De gemeente Hulst regelt voor een aantal groepen dat ze de energietoeslag automatisch
ontvangen. Deze groepen hoeven de toeslag dus niet zelf aan te vragen. Zij ontvangen
de toeslag automatisch als zij algemene bijstand ontvangen, een toekenning hebben op
grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening óf een uitkering ontvangen.
Daarnaast wordt de energietoeslag ook automatisch verstrekt indien iemand in het
afgelopen kwartaal een individuele inkomenstoeslag, bijzondere bijstand óf een
voorziening op grond van het gemeentelijk minimabeleid heeft ontvangen. Deze
personen ontvangen een brief van ons. De toeslag betalen we vóór 1 mei 2022.

– Op aanvraag
Behoort iemand niet tot een van de bovenstaande doelgroepen, maar heeft hij/zij wel
een laag inkomen? Dan kan deze de energietoeslag zelf aanvragen. Aanvragen kan tot en
met 31 december 2022. Het aanvraagformulier staat vanaf eind april 2022 op
www.gemeentehulst.nl

2022-04-20T11:23:03+01:00