PROFIELSCHETS NIEUWE BURGEMEESTER

PROFIELSCHETS NIEUWE BURGEMEESTER

Burgemeester Jan-Frans Mulder neemt dit najaar afscheid als burgemeester van Hulst. Daarom
zoeken we een nieuwe burgemeester. Hiervoor maakte de gemeenteraad in oude samenstelling
een concept profielschets. Daarin staat wat voor burgemeester Hulst zoekt. De nieuwe
gemeenteraad buigt zich op vrijdag 22 april 2022 over die profielschets.

Profielschets
Een werkgroep uit de gemeenteraad ging een poos geleden aan de slag gegaan met de
profielschets. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen werden gevraagd mee te
denken over het profiel. Er is een enquête gedaan. Naast de resultaten van de enquête hebben
ook het college van burgemeester en wethouders input geleverd voor de profielschets.

Overhandiging aan de Commissaris van de Koning
Op vrijdag 22 april 2022 is er om 18.00 uur een raadsvergadering in het stadhuis van Hulst. De
Commissaris van de Koning, de heer Han Polman, is daarbij aanwezig. De gemeenteraad
overhandigt tijdens deze vergadering de definitieve profielschets aan de Commissaris van de
Koning. De vergadering is openbaar en ook live te volgen via https://hulst.raadsinformatie.nl/

Verdere procedure
Bedoeling is dat de vacature na 22 april 2022 zo snel mogelijk wordt open gesteld. De
reactieperiode is drie weken. De Commissaris van de Koning maakt een voorselectie. Daarna
volgt de selectieprocedure. Er komt uiteindelijke een verplichte voordracht van twee
kandidaten. Die worden voor de zomervakantie tijdens een raadsvergadering besproken. Daarna
worden de bevindingen en de aanbeveling naar het Ministerie van Binnenlandse zaken gestuurd.
Verwachting is dat het Koninklijk Besluit over de benoeming van de nieuwe burgemeester van
Hulst in september wordt getekend.
Het streven is om de nieuwe burgemeester begin oktober 2022 te kunnen installeren. De week er
voor is – op 27 en 28 september 2022 – het afscheid van burgemeester Jan-Frans

2022-04-20T05:22:57+01:00