RAADSVERGADERING MET OA BENOEMING WETHOUDERS

RAADSVERGADERING MET OA BENOEMING WETHOUDERS

Op donderdag 21 april 2022 vergadert de nieuwe gemeenteraad van Hulst. Naar verwachting
benoemt de gemeenteraad tijdens deze vergadering de nieuwe wethouders. Verder komt tijdens
deze vergadering ook het bestuursprogramma 2022-2026 aan bod. Ook worden de voorzitters en
leden van de raadscommissies benoemd. Tenslotte staat ook het benoemen van de
vertegenwoordigers in de gemeenschappelijke regelingen op de agenda.

Deze vergadering vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis te Hulst en begint om 19.30 uur.
De vergadering is openbaar en ook live te volgen via https://hulst.raadsinformatie.nl/

Kandidaat-wethouders
Op 19 maart 2022 werd bekend dat de coalitie in Hulst was gevormd. Algemeen Belang Groot
Hulst, CDA, Groot Hontenisse Hulst en VVD kwamen tot een akkoord. Zij dragen de volgende
personen voor als kandidaat-wethouders:
Jean-Paul Hageman – Algemeen Belang Groot Hulst – 1 fte
Gino Depauw – Algemeen Belang Groot Hulst – 0,8 fte
Denis Steijaert – CDA – 1 fte
Luc Mangnus – Groot Hontenisse Hulst – 0,8 fte
René Ruissen – VVD – 0,6 fte

Nieuwe raadsleden
Als een raadslid tot wethouder wordt benoemd, moet hij/zij de raadzetel opgeven. Deze zetels
worden na benoeming van de wethouders ingevuld door de volgende kandidaat van die partij.
Daarbij is de rangorde zoals vastgesteld door het centraal stembureau bepalend.
Als de gemeenteraad de kandidaat-wethouders benoemt, komen er vier raadszetels vrij. De
personen die als eerste in aanmerking komen voor die zetels zijn: Dave de Waal (ABGH), Marina
Eckhardt (ABGH), Wim Verdurmen (CDA) en Tom Willaert (Groot Hontenisse Hulst). De nieuwe
raadslezen worden naar verwachting tijdens de vergadering van 21 april 2022 benoemd.

2022-04-20T05:21:07+01:00