GEMEENTELIJKE DIENSTEN GESLOTEN

GEMEENTELIJKE DIENSTEN GESLOTEN

Op donderdag 5 mei 2022 is het Bevrijdingsdag. Die dag zijn alle gemeentelijke diensten van
Hulst gesloten. Ook op vrijdag 6 mei 2022 zijn we gesloten. Maandag 9 mei 2022 kunt u weer
terecht.

Spoed
Voor spoedeisende zaken in de openbare ruimte, kan contact worden opgenomen via
telefoonnummer (0114) 38 92 89. Dit nummer is bedoeld voor situaties in de openbare ruimte
(straten / plantsoenen) of door storingen in de riolering, die direct gevaar.

Geen avondopenstelling op 4 mei
De avondopenstelling van de gemeentewinkel gaat op woensdag 4 mei 2022 in verband met
Dodenherdenking niet door. Die dag sluit de gemeentewinkel om 16.00 uur.

2022-04-28T12:20:02+01:00