Prijsvraag leefbaarheid en inwonersinitiatief

Prijsvraag leefbaarheid en inwonersinitiatief

Het Navigatieteam Zeeland zoekt een groep actieve Zeeuwen, inwoners van Zeeland, die werkt aan een project om de leefbaarheid in hun omgeving te vergroten. Het Navigatieteam wil van dit project leren en aanbieden om de inwoners te helpen hun project te versterken, niet met geld maar met deskundige begeleiding via GovernEUR https://governeur.nl. Het Navigatieteam – een in 2017 ontstaan informeel (bestuurlijk)netwerk – streeft naar een samenhangende aanpak van leefbaarheidsvraagstukken. Hierbij dienen inwoners betrokken te zijn. Om het juiste project te vinden roept het Navigatieteam inwoners op om mee te doen aan deze prijsvraag.

 

Hoe kunt u meedoen:

  • U bent een groep inwoners van Zeeland.
  • U werkt aan het vergroten van de leefbaarheid in de eigen omgeving. Dit doet u door bijvoorbeeld te werken aan schone energie, welzijn, zorg, wonen, vervoer, voedsel, veiligheid, klimaat, natuur, cultuur, of een combinatie daarvan.
  • U bent bezig met een meerjarig initiatief (geen eenmalig evenement) dat blijvend bijdraagt aan de eigen omgeving. Het mag gaan om een beginnend of gevorderd maatschappelijk initiatief.
  • Uw groep heeft belangstelling om in de loop van dit jaar op te trekken met mensen namens het Navigatieteam om van elkaar te leren.
  • U heeft een concreet project lopen, of een plan daarvoor, dat nog dit jaar tot een tastbaar resultaat leidt en waarover samen met de provincie geleerd kan worden.

 

Past uw groep in dit plaatje, dan kunt u zich aanmelden voor de prijsvraag. Die bestaat uit het invullen van een reeks vragen waaruit moet blijken dat u als beste in dit plaatje past. Een jury van medewerkers en bestuurders van bij het Navigatieteam betrokken organisaties en deskundigen selecteert één groep inwoners met hun initiatief.

Meer informatie staat in de bijlage hieronder; daar treft u meer informatie over wat de winnaar te wachten staat en hoe u kunt deelnemen.

Bijlage bij de prijsvraag leefbaarheid en inwonersinitiatief

Wat staat de winnaar te wachten:

Het winnende project krijgt als prijs begeleiding in een Living Lab. Binnen zo’n living lab werken mensen gezamenlijk aan een innovatieve oplossing op een manier die dicht staat bij het echte leven en de dagelijkse praktijk. Het living Lab bestaat uit vier bijeenkomsten in 2022 van de actieve inwoners, leden van de gemeenschap om hen heen, en enkele begeleiders, aangeboden door het Navigatieteam. Deze begeleiders zijn mensen met kennis en ervaring rond de gekozen doelen van het project, of rond het werken binnen een inwonersinitiatief. Denk bij dit laatste aan ervaringsdeskundigen en aan mensen met bijvoorbeeld juridische en financiële kennis.

  • Startbijeenkomst (1) – samen het resultaat definiëren

De startbijeenkomst dient om kennis te maken en afspraken te maken. Centraal staat het samen verkennen aan welk tastbaar resultaat dit jaar wordt gewerkt. Ook dient deze bijeenkomst om afspraken te maken over twee bijeenkomsten om aan tussenresultaten te werken.

  • Bijeenkomst (2 & 3) – samen aan het werk

Tijdens twee werkbijeenkomsten gaan de actieve inwoners aan de slag om invulling te geven aan het project waaraan zij samen met de begeleiders willen werken. Zij bespreken tussenresultaten en andere stappen die nodig zijn om het beoogde eindresultaat te behalen, en helpen elkaar met de werkzaamheden die daarvoor nodig zijn.

  • Slotbijeenkomst (4) – resultaat en vervolg

De slotbijeenkomst dient om de resultaten vast te stellen, en om vervolgafspraken te maken tussen de mensen die het project verder op zich nemen.

Hoe kunt u deelnemen?

U beantwoordt de volgende vragen en stuurt dit document uiterlijk 20 mei 2022 aan Leendert Bom, leendert@add-vision.nl, of Leendert Bom p/a AddVision Projectontwikkeling & -management, Edisonweg 41 A7, 4382 NV Vlissingen

 

Vraag: Antwoord:
1.       Uw initiatief
a)       Waar speelt het initiatief zich af, in welke gemeente of gebied in Zeeland?  
b)      Wat is het doel van uw project, of wat zijn de doelen?  
c)       Waarop richt uw initiatief zich? Bijvoorbeeld op schone energie, welzijn, zorg, wonen, vervoer, voedsel, veiligheid, klimaat, natuur, cultuur, of een combinatie daarvan  
d)      In welke fase is uw initiatief (startend, in ontwikkeling, bestaand, sinds lange tijd bestaand)?  
 

2.       Wat u dit jaar wilt bereiken en hoe het Living Lab daarbij kan helpen

a)       Heeft u een idee of plan dat past binnen de doelstellingen van uw initiatief waarmee u binnen dit jaar een tastbaar resultaat kunt halen?  
b)      Wat is het idee/plan en wat het resultaat?  
c)       Welke kansen of risico’s ziet u voor het behalen van dit resultaat?  
d)      Wie kunnen er binnen en buiten uw eigen groep profiteren van uw ervaringen binnen het Living Lab?  
e)      Wat kan de provincie leren van uw initiatief?  
 

3.       Uw groep

a)       Kunt u de groep rond het initiatief kort beschrijven?  

 

 

Ruimte voor aanvullende informatie (niet verplicht):
 

 

 

 

De jury

Deze prijsvraag is een initiatief van het Navigatieteam Zeeland. Leden van dit team vormen de jury, samen met enkele medewerkers en twee deskundigen: Jitske van Popering-Verkerk en Jurgen van der Heijden, zie https://governeur.nl/medewerkers. De uitslag zal uiterlijk 1 juni bekend worden gemaakt.

 

Voorbehoud van de jury: als twee of meer inzendingen én uit dezelfde omgeving komen, én ongeveer dezelfde doelen hebben, dan kan de jury voorstellen daarvan één living lab te maken.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Leendert: 06 – 29231738

Jitske: 06 – 42076752

Jurgen: 06 – 21439830

2022-05-02T09:10:58+01:00