RAADSCOMMISSIES VERGADEREN

RAADSCOMMISSIES VERGADEREN

Op donderdag 9 juni 2022 staat een vergadering van de gemeenteraad van Hulst gepland. Deze
raadsvergadering wordt – zoals gebruikelijk – voorbereid in de raadscommissies.

Deze commissies vergaderen op de volgende dagen:
Maandag 23 mei 2022 Raadscommissie Algemene Bestuurlijke Zaken
Maandag 23 mei 2022 Raadscommissie Middelen
Dinsdag 24 mei 2022 Raadscommissie Ruimte
Woensdag 25 mei 2022 Raadscommissie Samenleving

Voor het publiek is het mogelijk om aanwezig te zijn bij de vergaderingen. De vergaderingen zijn
ook live te beluisteren via www.gemeentehulst.nl .
De raadscommissie Ruimte en Samenleving beginnen op de gebruikelijke aanvangstijd dat is om
19.30 uur.
De raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken begint maandag 23 mei 2022 om 19.00 uur.
Aansluitend volgt om 21.00 uur de raadscommissie Middelen.

Aan de hand van het resultaat van de beraadslagingen tijdens de vergaderingen van de
raadscommissies, stelt het presidium de voorlopige agenda van de raadsvergadering van
donderdag 9 juni 2022 op. De vergadering van het presidium vindt plaats op woensdag 1 juni
2022.

De vergaderstukken zijn online te raadplegen op www.gemeentehulst.nl.
Voor meer informatie over deze vergaderingen of voor het gebruik maken van het spreekrecht
tijdens één van de raadscommissies, kan men zich melden bij de raadsgriffier, D. Van Bunder,
via tel. 14 0114 of via gemeenteraad@gemeentehulst.nl.

2022-05-13T14:09:54+01:00