ENERGIETOESLAG AANVRAGEN KAN VANAF NU

ENERGIETOESLAG AANVRAGEN KAN VANAF NU

De energietoeslag is er voor huishoudens met een laag inkomen. De hoogte van deze eenmalige
toeslag is 800 euro per huishouden. Inwoners van de gemeente Hulst hebben de energietoeslag
automatisch ontvangen als zij een (bijstands)uitkering krijgen, een schuldhulptraject volgen of
bepaalde minimaregelingen hebben gekregen. Heeft een inwoner de energietoeslag niet
automatisch ontvangen, dan kan deze nu zelf worden aangevraagd. Lees meer over de
energietoeslag op
https://www.gemeentehulst.nl/Inwoners/Werk_Inkomen/Energietoeslag_aanvragen
Daar staat ook een lijst met veel gestelde vragen.

Hoe energietoeslag aanvragen?
Inwoners kunnen de aanvraag digitaal indienen via www.gemeentehulst.nl. Daarbij leveren zij
een aantal bewijsstukken in en ondertekenen zij de aanvraag met DigiD. Lukt het niet om de
aanvraag digitaal te doen, dan kunnen zij een papieren aanvraagformulier ophalen in de
gemeentewinkel. Het kan ook per post worden ontvangen. Hiervoor bellen ze met de gemeente
op 14 0114.

Moeite om de energierekening te betalen?
Er is ondersteuning voor iedereen met geldzorgen:
• Bel (anoniem) naar 0800-8115 voor advies.
• Schuldhulpmaatjes kunnen ondersteunen. Kijk voor meer informatie op
www.schuldhulpmaatje.nl .
• Uiteraard kunnen inwoners altijd contact opnemen met Hulst voor Elkaar (0114 68 47 00) of
gemeente Hulst (14 0114).

2022-05-23T08:04:27+01:00