RAADSCOMMISSIES VERGADEREN

RAADSCOMMISSIES VERGADEREN

Op donderdag 7 juli 2022 vergadert de gemeenteraad van Hulst. Deze vergadering wordt – zoals
gebruikelijk – voorbereid in de raadscommissies.

Vergaderdata raadscommissies:
Maandag 20 juni 2022 Raadscommissie Algemene Bestuurlijke Zaken
Dinsdag 21 juni 2022 Raadscommissie Ruimte
woensdag 22 juni 2022 Raadscommissie Samenleving
Donderdag 23 juni 2022 Raadscommissie Middelen

U kunt de vergadering bijwonen. Volgt u liever thuis vanuit uw zetel? Dat kan ook. Live luisteren
kan via www.gemeentehulst.nl . De raadscommissies beginnen alle vier om 19.30 uur.
De resultaten van het overleg in de vergaderingen van de raadscommissies, bespreekt het
presidium op woensdag 29 juni 2022. In het presidium zitten alle fractievoorzitter van de
politieke partijen uit de raad. Zij maken samen de voorlopige agenda van de raadsvergadering.

De vergaderstukken van de raadscommissies, presidium en raad zijn online te bekijken op
www.gemeentehulst.nl.
Meer informatie over deze vergaderingen? Of wilt u inspreken tijdens één van de
raadscommissies? Neem dan contact op met de raadsgriffier, D. Van Bunder, bereikbaar op
telefoonnummer 14 0114 of via gemeenteraad@gemeentehulst.nl.

2022-06-14T12:27:08+01:00