DELTA LEGT 23 KM GLASVEZELKABEL AAN IN KLOOSTERZANDE

DELTA LEGT 23 KM GLASVEZELKABEL AAN IN KLOOSTERZANDE

De komende maanden legt Delta Fiber glasvezelkabels aan in de kern Kloosterzande. Met deze
kabels is een sneller en beter internet mogelijk.

Uitvoeren werkzaamheden
DELTA start haar werken op maandag 20 juni 2022. De kabels worden aangelegd in
Kloosterzande. DELTA voert het werk in stappen uit.
In totaal legt DELTA zo’n 23 kilometer aan. Dit gaat gepaard met graafwerkzaamheden in met
name trottoirs. We verwachten enige hinder.
DELTA streeft er naar de aanleg van de kabels in Hulst midden september 2022 af te ronden.

Informeren
DELTA Fiber informeert omwonenden steeds rechtstreeks als er in hun straat wordt gewerkt.
Daarnaast is op www.delta.nl/glasvezelzeeland informatie over het project te vinden. Ook staat
daar een globale planning en contactgegevens voor als er vragen zijn.

2022-06-18T09:45:55+01:00