EXTRA RAADSBIJEENKOMST OVER FINANCIËLE STUKKEN

EXTRA RAADSBIJEENKOMST OVER FINANCIËLE STUKKEN

Op woensdag 29 juni 2022 is er een extra raadsbijeenkomst in Hulst. De gemeenteraad bespreekt
dan de jaarstukken 2021 en de voorjaarsnota 2022.

Niet in raadscommissies
Besloten is deze stukken niet te bespreken in de raadscommissies. In plaats daarvan gebeurt dat
in de extra raadsbijeenkomst.
De vergadering van de raadscommissie Middelen van donderdag 23 juni 2022 vervalt.

Live volgen
U kunt de bijeenkomst bijwonen. Deze is in de raadszaal van het stadhuis in Hulst en begint om
20.00 uur. Volgt u liever thuis vanuit uw zetel? Dat kan ook. Live luisteren kan via
www.gemeentehulst.nl .

Presidium
De vergadering van het presidium begint op woensdag 29 juni 2022 om 19.00 uur. In het
presidium zitten alle fractievoorzitter van de politieke partijen uit de raad. In deze vergadering
bespreken zij de resultaten van het overleg in de vergaderingen van de raadscommissies. Zij
maken samen de voorlopige agenda van de raadsvergadering.

Vergaderstukken
De vergaderstukken van de raadscommissies, presidium en raad zijn online te bekijken op
www.gemeentehulst.nl.

Meer informatie
Meer informatie over deze vergaderingen? Of wilt u inspreken tijdens één van de
raadscommissies? Neem dan contact op met de raadsgriffier, D. Van Bunder, bereikbaar op
telefoonnummer 14 0114 of via gemeenteraad@gemeentehulst.nl.

2022-06-18T09:51:46+01:00